Hvidvask og terrorfinanseringsområdet

Denne side er en omfattende guide til håndtering af hvidvask og terrorfinansiering. 

Det er afgørende for organisationer at forstå og efterleve reglerne for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, hvorfor følgende side er tiltænkt en hjælp til både erfarne og mindre erfarne inden for området


Vejledning for risikovurdering af foreninger

Finanstilsynets vejledning er lavet som et redskab til virksomheder, foreninger og organisationer. Den hjælper dig med at skabe kendskab til dine donorer, tilpasse dig bank- og erhvervssamarbejder og minimere risikoen for hvidvask og terrorfinansiering. Her er nogle nøglepunkter, der adresseres i vejledningen:

 • Risikoklassifikation
 • Kundekendskab
 • Risikovurdering
 • Dokumentationskrav
 • Compliance

Disse retningslinjer tjener som en ramme og et redskab, men husk at det er nødvendigt med fleksibilitet og tilpasning baseret på din organisations egne forhold. 

Du kan tilgå den komplette vejledning her.

Q&A fra Finanstilsynet ift. risikovurdering af foreninger

Som supplement til ”Vejledning for risikovurdering af foreninger” har Finanstilsynet udarbejdet en Q&A-sektion. 

Du kan tilgå Q&A'en her, og få svar på spørgsmål som:

 • Hvad skal banken bruge fra din forening/organisation?
 • Hvordan forbereder din forening/organisation sig bedst til møder med banken?
 • Hvor kan din forening/organisation få rådgivning om bankens anmodninger?

Quickguide til hvidvaskloven

Quickguiden giver et overblik over de regler og forpligtelser, som organisationer skal overholde i henhold til hvidvaskloven. Det er organisationers ansvar at sikre kendskab til og efterlevelse af reglerne. Guiden bringer alene din organisation på sporet af de vigtigste forpligtelser, og det fulde kendskab til hvidvaskloven fås ikke herigennem.

Quickguiden indeholder bl.a. viden om:

 • Virksomheders forpligtelser under hvidvaskloven.
 • Hvorfor omfattende kundekendskab er afgørende.
 • 11 nøglepunkter, bl.a. registrering, risikovurdering og dokumentation.

Du kan tilgå quickguiden her

AML skabelon

AML (anti-money-laundering) henviser til de love og reguleringer, som skal afværge hvidvaskning og penge. Skabelonen giver en oversigt over de forskellige punkter, en organisations politik kan indeholde. Dette er blot en vejledning, og det endelige ansvar for en tilfredsstillende politik ligger hos den enkelte organisation.

Skabelonen tager udgangspunkt i Finanstilsynets hvidvaskvejledning og hvidvaskloven generelt, og indeholder blandt andet følgende punkter: 

 • Formål med politik mod hvidvask og terrorfinansiering 
 • Tiltag organisationen tager mod hvidvask og terrorfinansiering
 • Hvordan organisationen bedst sikrer, at økonomiske midler og pengetransaktioner bruges som aftalt

Du kan tilgå AML-skabelonen herunder:

Den gode underretning

Ved hjælp af Hvidvasksekretariatets guide til "den gode underretning" kan du forstå hvordan, du korrekt underretter myndighederne ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Du kan tilgå guiden her:

Hvis du ønsker at underrette en mistanke eller hændelse, kan det gøres her


Baggrundsviden for Hvidvask og Terrorfinansiering i Danmark

Den nederste del af siden er til dig, der ønsker et bredere kendskab til og baggrundsviden om hvidvask- og terrorfinansieringsområdet. 

Aktører på området

En række myndigheder og private aktører er involveret i at nedsætte lovgivning og regulering vedrørende hvidvask- og terrorfinansieringsområdet. Herunder er en tabel, der viser, hvem aktørerne er og deres ansvarsområder: 

 

Erhvervsstyrelsen: Ansvarlig for kontrol af personer og virksomheder omfattet af hvidvaskloven. 
Finanstilsynet:Fører på hvidvaskområdet tilsyn med finansielle virksomheder i Danmark, Færøerne og Grønland. 
Spillemyndighederne:Fører på hvidvaskområdet tilsyn med spiludbydere, herunder både udbydere af onlinespil og landsbaserede spil, der har tilladelse til at udbyde spil i Danmark.
Hvidvasksekretariatet: Hvidvasksekretariatet er Danmarks Finansielle Efterretningsenhed (FIU), der har til opgave at modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask eller finansiering af terrorisme. Hvidvasksekretariatet er ansvarligt for udarbejdelsen af den nationale risikovurdering for hvidvask i Danmark.
Politiet og anklagemyndigheden: Politiet og anklagemyndigheden skal som retshåndhævende myndigheder bl.a. forholde sig til, om oplysninger fra Hvidvasksekretariatet om mulig hvidvask eller finansiering af terrorisme kan danne grundlag for at indlede en efterforskning af et strafbart forhold og strafforfølge sådanne forhold. 
Politiets Efterretningstjeneste: Politiets Efterretningstjeneste (PET) er ansvarlig for udarbejdelsen af den nationale risikovurdering for terrorfinansiering i Danmark samt andre udgivelser vedrørende bekæmpelse og forebyggelse af terrorfinansiering. PET efterforsker desuden mulige strafbare forhold i forhold til finansiering af terrorisme. 
Skattestyrelsen: På hvidvaskområdet har Skattestyrelsen både en rolle som underretningspligtig til Hvidvasksekretariatet, men også som kontrolmyndighed, idet Skattestyrelsen bl.a. anvender hvidvaskunderretninger fra Hvidvasksekretariatet i kontrolarbejdet med skatte- og momssvig og kæde og momskarruseller mv.
Toldstyrelsen:I relation til bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering og anden grænseoverskridende kriminalitet varetager Toldstyrelsen opgaven med at administrere og kontrollere ledsagede eller uledsagede likvide midler, hvilket vil sige midler med en værdi over 10.000 euro, der indføres i eller udføres fra Danmark. Toldstyrelsen har en forpligtelse til at underrette Hvidvasksekretariatet. 
Gældsstyrelsen:Gældsstyrelsen gennemgår som led i inddrivelsen virksomheders og personers økonomiske forhold. Hvis Gældsstyrelsen i den forbindelse får kendskab til forhold, der formodes at have tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, underrettes Hvidvasksekretariatet herom.
Private aktører: Hvidvaskloven pålægger de omfattede virksomheder og personer en række forpligtelser. De omfattede virksomheder og personer har i kraft af deres erhvervsaktiviteter en særlig mulighed for at opdage og forhindre hvidvask og terrorfinansiering, og de er derfor pålagt et særligt samfundsansvar. De har bl.a. pligt til at gennemføre kundekendskabsprocedurer, overvåge deres kunder og kundernes transaktioner og underrette Hvidvasksekretariatet. 
National strategi 2022-2025

De ovenstående aktører har gennem Justitsministeriet udarbejdet en national strategi for håndtering af hvidvask og terrorfinansiering. 

Den nationale strategi kan tilgås her: 

National risikovurdering 2022-2025

PET har sammen med den internationale taskforce mod hvidvask, FATF, udarbejdet den nationale risikovurdering for hvidvask i Danmark. 

Risikovurderingen kan tilgås her: 

Forbudsliste mod donationer fra visse juridiske og fysiske personer

Folketinget vedtog i marts 2021 den seneste lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse juridiske og fysiske personer. Lovens formål er at forhindre, at aktører kan underminere eller modarbejde demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder ved at give donationer til organisationer i Danmark.

Loven kan tilgås her.

Forbudslisten kan tilgås her.

Anden vejledende information

­­­Finanstilsynet fungerer som hovedaktør i formidlingen af lovgivning og information indenfor hvidvask- og terrorfinansieringsområdet. 

Finanstilsynet afholder årligt seminarer om udviklingen indenfor forebyggelse af området, som alle kan deltage i. Hold dig opdateret på afholdelse af seminarer og konferencer her.

Diverse links med vejledende information

Hvis du vil vide mere om hvidvask- og terrorfinansieringsområdet, kan du tilgå diverse links med vejledende information via Hvidvasksekretariatets hjemmeside her og Finanstilsynets hjemmeside her.

Foreningsudvalget og ISOBROs arbejde i forbindelse med Vejledning for risikovurdering af foreninger (2022)

Vejledningen for risikovurdering af foreninger 2022 er et produkt af foreningsudvalgets arbejde, som ISOBRO også har været en del af. Hvis du vil vide mere om dette arbejde, kan du tilgå idékataloget her: 

 

Nogle af vores medlemmer

Se alle vores medlemmer
 • Dansk Folkehjælp
 • Areopagos
 • GirlTalk
 • Promissio
 • Brystkræftforeningen
 • Dansk Bibel-Institut
 • Frelsens hær
 • MSF logoNY
 • FrikirkeNet
 • SMIL Fonden
 • Dyreværnet - Værn for Værgeløse Dyr
 • LittleBigHelp
 • Dansk Skoleskak
 • Dansk Europamission
 • Intact Denmark
 • Børnenes Kontor, København
 • Evangelisk Frikirke Danmark
 • MM
 • Nyreforeningen
 • Menighedsfakultetet
 • Aktive kristnes Omsorgsarbejde (AKO Danmark)
 • Gigtforeningen
 • LøkkeFonden
 • WeShelter
 • Red Orangutangen (Orangotang fonden)
 • Spedalskhedsmissionen
 • DBU
 • Danish International Adoption
 • KFUM's Soldatermission i Danmark
 • TrygFondens Familiehus
 • AsmaAllergiDanmark
 • Kofoeds Skole
 • Gotvedinstituttet
 • Bevar Ukraine
 • hjernesagen
 • New Life Outreach (NLO)
 • World Animal Protection Danmark
 • Agape (Foreningen Agape)
 • ADHD
 • TUG - Tandsundhed Uden Grænser
 • Indre Mission
 • Red Barnet
 • FANT - Football for a New Tomorrow
 • Dansk Vegetarisk Forening
 • Cyklistforbundet
 • Hjernerystelsesforeningen
 • Luthersk Mission
 • Den Kristne Internationale Ambassade i Jerusalem
 • Hjerneskadeforeningen
 • CoolUnite Fonden
 • Scleroseforeningen
 • Childrens Mission
 • Danske Hospitalsklovne
 • DFS
 • PlanBørnefonden
 • Ungdommens Røde Kors
 • Soroptimist International Danmark
 • ImpactChurch
 • irc
 • RescueTeam
 • Broen Danmark
 • Bibelselskabet
 • Børneulykkesfonden
 • Vedvarende Energi
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • ZOO
 • TværkultureltCenter
 • Dansk Missionsråd
 • Autismeforeningen
 • Landsforeningen Bedre Psykiatri
 • Herlufsholm Skole og Gods
 • Det Kærlige Måltid
 • Københavnerkirken
 • Børn og Tro
 • Prostatakræftforeningen PROPA
 • Rådet For Grøn Omstilling
 • sos børnebyerne
 • Diabetesforeningen
 • Sømandsmissionen
 • caritas
 • Red Barnet Ungdom
 • Morgen Caféen (Fonden Morgencafé for hjemløse)
 • Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade
 • Alzheimerforeningen_logo
 • FødevareBanken
 • Danmarks Veteraner
 • Kirkens Korshær
 • Aids fondet
 • Human Practice Foundation
 • Hus forbi
 • Apostolsk Kirke
 • Det Danske Spejderkorps
 • Psoriasisforeningen
 • Dannerhuset
 • WWF Verdensnaturfonden
 • Viva Danmark
 • Hjælp Din Næste
 • Kvisten
 • Y's Men Region
 • børns vilkår
 • Café Exit
 • Brødremenighedens Danske Mission
 • Danmission
 • Børne cancer fonden
 • Hospice Forum Danmark
 • BHCF
 • Emmaus fonden
 • Amnesty International
 • Diakonissestiftelsen
 • Refugees welcome
 • ADRA Danmark
 • Verdens Børn
 • Parasport Danmark
 • IAS (International Aid Services Danmark)
 • Blå Kors
 • Familier med Kræftramte Børn
 • Aktion Børnehjælp
 • SIND
 • UNHCR
 • Sankt Lukas Stiftelsen
 • Den Danske Israelindsamling
 • Røde Kors
 • Ordet og Israel
 • Miljøbevægelsen NOAH
 • Metodistkirken i Danmark
 • Anima
 • Gadens Børn NY
 • The Why Foundation
 • Make a Wish - Ønskefonden
 • Dansk Kvindesamfund
 • Growing Trees Network Foundation
 • Foreningen Cancerramte Børn
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Danske Seniorer
 • Kattens Værn
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening
 • Plastic Change
 • Børnesagens Fællesråd
 • Dansk Balkan Mission
 • Menighedsplejen i Danmark
 • Care Danmark
 • Forældre og Sorg
 • Børns Voksenvenner
 • Hjerteforeningen
 • mercy ships
 • Land of Hope
 • For Lige Vilkår
 • Sex & Samfund
 • Mission Øst
 • Sølund Musikfestival
 • OvaCure
 • LyLe (Patientforeningen Lymfekræft og Leukæmi)
 • KLF, Kirke og Medier
 • Kræftens Bekæmpelse
 • FDF, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund
 • Evangelisk Luthersk Netværk
 • Thin Blue line Denmark
 • UNICEF Danmark
 • Julemærkefonden
 • Lungeforeningen
 • IMS
 • Lions
 • dyrenes beskytttelse medlem
 • BIbellæser-Ringen i Danmark
 • Det Nationale Sorgcenter
 • Terre Des Hommes
 • KFUK's Sociale Arbejde
 • Operation Mission
 • Forælder Fonden
 • Landsforeningen LEV
 • Depressionsforeningen
 • KIT - Kirkenes Integrationstjeneste
 • parkinsonsforeningen
 • Kristeligt Handicapforening
 • MOSAIK (Pinsekirkerne i Danmark)
 • Den Danske Naturfond
 • Open Doors Denmark
 • Øjenforeningen, Værn om synet
 • Kristeligt forbund for Studerende
 • folkekirkens nødhjælp
 • Den Katolske Kirke i Danmark
 • Dansk Vietnamesisk Forening
 • UFF Humana
 • Mission Afrika
 • Verdens Skove
 • Syvende Dags Adventistkirken
 • STH - Servicehunde til handicappede
 • Mejerifolk uden Grænser
 • Mission10forty
 • Organdonation - Ja tak!
 • Israelmissionen
 • Endometriose Foreningen
 • BørnSulter
 • Mission Uden Grænser
 • Kirkefondet
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • Pindsvinevennerne i Danmark
 • Dansk Armeniermission
 • Muskelsvindfonden
 • YWAM Logo
 • MAF
 • Missionsfonden
 • Ventilen Danmark
 • Foreningen Roskilde Festival
 • Silkeborg Oasekirke
 • Ronald McRonald McDonald
 • Dignity
 • DRC Dansk Flygtningehjælp
 • AgapeIndien
 • Retten Til Liv
 • Oxfam Danmark
 • Danish Muslim Aid
 • PsykiatriFonden
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • cystisk fibrose
 • AMIS
 • kfum kfuk
 • Mødrehjælpen
 • BørneBasketFonden
 • Epilepsiforeningen
 • Børnehjælpsdagen
 • Ulykkespatientforeningen
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Oase
 • Fugleværnsfonden
 • Baptistkirken
 • DFOI
 • Danske Sømands- og udlandskirker
 • LGBT
 • Ældre Sagen
 • Danske Kirkers Råd
 • KFUM's Sociale Arbejde
 • Ghana Venskab