Fundraisinguddannelsen

Undervisningsplan 2024

Se alle datoer og beskrivelser af fag på Fundraisinguddannelsen 2024.

Modul 1: Grundlæggende fundraising

Tidspunkt:         8. februar 2024 kl. 10.00 - 15.00
Underviser:       Stig Fog

Dette modul starter helt oppe i helikopteren, hvor vi begynder med at stille spørgsmål; Hvorfor giver vi? Hvad giver vi til? Hvem giver? Hvor meget giver vi? Vi blander videnskab, praktisk erfaring og snusfornuft i en sprudlende cocktail af provokationer, diskussioner og åbenbaringer. Derudover vil denne kursusgang også byde på en intro til uddannelsen som helhed og den afsluttende eksamen. 

Du lærer:

 • At tænke som en fundraiser
 • At vide hvorfor, hvordan og til hvem, vi giver
 • At vide hvordan danskerne tænker om velgørenhed

Om underviseren:  Stig Fog er en af Danmarks mest erfarne fundraisere. Han har været i branchen siden 1995, skrevet speciale om indsamlingsstrategi og siden 2005 været selvstændig konsulent for flere end 100 forskellige indsamlingsorganisationer.

Modul 2: Lovgivning og Etik

Tidspunkt:         29. februar 2024 kl. 09.00 - 12.00                        
Underviser:       Kenneth Kamp Butzbach

En hver indsamling kræver, at vi har sat os grundigt ind i den lovgivning, der regulerer feltet. Det vi lover i kampagnen, skal holde stik i virkeligheden. Er der fradrag for donationen? skal indsamlingen anmeldes? hvordan behandler vi dine data? Alle disse spørgsmål besvares I de mange forskellige love og bekendtgørelser, der alle regulerer vores indsamlinger. Derudover vil vi også tale om god etik indenfor indsamlinger, med udgangspunkt i ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer.

Du får:

 • Overblik over hvilke love og bekendtgørelser der har betydning for fundraising
 • Indsigt i, hvor du konkret søger viden og svar på de mest centrale spørgsmål
 • Indgående kendskab til ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer

Om underviseren:  Kenneth Kamp Butzbach er generalsekretær i ISOBRO. Han er ekspert i indsamlingsetik og indsamlingslov og sidder med i Indsamlingsnævnet. Derudover har han næsten tyve års erfaring med fundraising – fra facer til fundraisingchef.

Modul 3: Nøgletal for fundraising

Tidspunkt:         29. februar 2024 kl. 13.00 - 16.00
Underviser:       Stig Fog

En dygtig fundraiser er god til at kommunikere. Men en dygtig fundraiser bør også kunne anvende tal og data til organisationens fordel. På uddannelsens andet modul sætter vi fokus på de nøgletal, som enhver dygtig fundraiser skal kende og kunne arbejde med i praksis.

Dette modul vil derudover inkludere en hjemmeopgave, der skal løses til næste undervisningsgang, så du kan være sikker på at kunne anvende det i praksis.

Du lærer:

 • Hvordan du beregner en kampagne
 • Hvilke nøgletal, du skal kigge efter for at måle succes

Om underviseren:  Stig Fog er en af Danmarks mest erfarne fundraisere. Han har været i branchen siden 1995, skrevet speciale om indsamlingsstrategi og siden 2005 været selvstændig konsulent for flere end 100 forskellige indsamlingsorganisationer.

Modul 4:  GDPR og persondata

Tidspunkt:         19. marts 2024 kl. 09.00 - 12.00
Underviser:       Tanja Blichfeldt

Vi stiller skarpt på behandling af personlige oplysninger – generelt og i indsamlingsøjemed. Tanja Blichfeldt Johnsen, der er anerkendt som en af Danmarks førende eksperter i persondataret, giver en introduktion til reglerne for behandling af personoplysninger og gennemgår bl.a. hjemmelskrav, brug af samtykke, videregivelse, de registreredes rettigheder, sletning, m.v.

Du lærer:

 • Hvad du skal være opmærksom på om persondata i fundraising
 • Hvornår du skal have eksplicit samtykke
 • Hvordan du skal behandle personoplysninger fra donorer

Om underviseren: Tanja Blichfeldt har arbejdet med persondataret i mere end 20 år og har i mange år som advokat arbejdet sammen med ISOBRO og ISOBROs medlemmer. 

Modul 5:  Kommunikation og kanaler

Tidspunkt:         19. marts 2024 kl. 13.00 - 16.00                          
Underviser:       Stig Fog

Vi går denne gang i dybden med forskellige kommunikationskanaler og indsamlingsmetoder indenfor fundraising med fokus på bl.a. målgrupper og budskaber, både for større og mindre organisationer. Derudover vil vi sammenkoble denne viden, med de vigtige nøgletal i fundraising, I har arbejdet med i hjemmeopgaven.

Lige pludselig begynder det hele at hænge sammen – og måske begynder pengene at dumpe ind for jeres organisation.

Du lærer:

 • Hvordan du vælger de rigtige fundraisingkanaler til de rigtige målgrupper
 • Hvordan får du formuleret budskaberne, så de får giverne til at give

Om underviseren:  Stig Fog er en af Danmarks mest erfarne fundraisere. Han har været i branchen siden 1995, skrevet speciale om indsamlingsstrategi og siden 2005 været selvstændig konsulent for flere end 100 forskellige indsamlingsorganisationer.


Faglige kurser

Herunder følger beskrivelser af de faglige kurser. Som en del af Fundraisinguddannelsen må du vælge, hvilke tre kurser du vil deltage i.

Fagligt kursus: Sociale og digitale medier

Tidspunkt:         10. april 2024 kl. 09.00 – 12.30
Underviser:       Christian Sophus Ehlers

Digital Fundraising er i hastig vækst og i takt med at vi alle - og ikke mindst vores betalingsløsninger - bliver mobile, ændrer vilkårene sig for vores fundraisingarbejde, og vi færdes stadig mere på sociale medier. Hvad betyder den medievirkelighed for jer? Hvilke muligheder åbner sig op og hvilke farer lurer?  Vi arbejder bl.a. på konkrete fremgangsmåder til konvertering online og skabelse af digital leadgenerering gennem teknikker som value exchange, gameification og e-commerce.   

Du lærer:

 • Grundlæggende om digital fundraising: KPI’er, mål og ROI. Lær at beregne værdien af din kampagne
 • Nye indsigter og eksempler på best practice i digital fundraising, adfærdsdesign og digitale handlinger
 • Om hjemmesider, one-step donationer, two-step donationer og måder man kan donere på
 • At arbejde med leads, lead-ads og leadscoring
 • At tjekke jeres digitale værditilbud til nuværende og eksisterende støtter           

Om underviseren: Christian Sophus Ehlers er optaget af, hvordan vi rekrutterer medlemmer, støtter og får mennesker til at handle for en bedre verden. Han rådgiver, underviser og skriver om privatfundraising og medlemsrekruttering med fokus på det digitale. Christian beskæftiger sig med, hvordan vi som indsamlingsorganisationer mest omkostningseffektivt inspirerer mennesker til handling. Nudge for nudge. Donation for donation. Medlem for medlem.

Fagligt kursus: Erhvervspartnerskaber / Corporate fundraising

Tidspunkt:         10. april 2024 kl. 13.00 – 17.00                             
Underviser:       Rolf Bangsgaard

Corporate fundraising er et voksende marked. Virksomhederne kan se en positiv effekt, når deres virksomhedsprofil prioriterer at støtte gode formål. 

Vi bruger modulet på at gennemgå nogle af hovedelementerne i corporate fundraising. Hvad kan det bidrage med og hvilke krav stiller det til en NGO at modtage midler fra virksomheder. Med udgangspunkt i udvalgte cases, gennemgår vi do’s and don’ts med oplæg til en åben dialog omkring idéer og erfaringer.

På kurset lærer du blandt andet:

 • At overskue de vigtigste elementer i arbejdet med corporate fundraising
 • At sætte din organisation op til at kunne arbejde med corporate fundraising
 • At identificere og prioritere mulige erhvervspartnere
 • At forstå de vigtigste elementer i at formulere et godt salgspitch til mulige partnere
 • At formulere en value proposition for din organisation ift. potentielle erhvervspartnere

Om underviseren: Rolf Bangsgaard har arbejdet med ledelse, forretningsudvikling, innovation, erhvervsfundraising og strategiske partnerskaber i mere end 25 år. I dag har Rolf ansvar for erhvervspartnerskaber i Danmarks Indsamling. Han har arbejdet med topledelse og forretningsudvikling i bl.a. Egmont og The Walt Disney Company og har været fundraising direktør hos Læger uden Grænser. 

Fagligt kursus: Arv og testamente-fundraising

Tidspunkt:         17. april 2024 kl. 09.00 - 12.00
Underviser:     Tina Engberg

Testamente-fundraising er både rivende udvikling og på samme tid er det den langvarige indsats, der giver gevinst. På kurset bliver du klogere på, hvordan testamente-fundraising skiller sig ud fra andet kampagnearbejde, du kender. Du lærer om den helt særlige målgruppe og hvordan du henvender dig til dem. Vi diskuterer eksempler, etik og parathed i egen organisation.

Du lærer:

 • Hvor vigtige testatorer er, og hvordan du kommunikerer til dem
 • Hvordan du kan vurdere din investering i testamente-fundraising
 • Hvad de juridiske regler er på arve-området
 • Hvad dit første skridt mod mere professionel testamente-fundraising skal være

Om underviseren: Tina Engberg er en af Danmarks mest erfarne inden for arv og testamente. Hun sidder som formand for styregruppen i samarbejdet Det Gode Testamente, hvor hun følger internationale trends og data. Hun har professionaliseret Dyrenes Beskyttelses testamente-fundraising de seneste år og så har hun en baggrund fra reklameverdenen.

Fagligt kursus: Telemarketing

Tidspunkt:         17. april 2024 kl. 13.00 - 16.00 
Underviser:       Signe Angelo m.fl.

Telemarketing er en klassiker i fundraiserens værktøjskasse. Alligevel findes der ikke mange kursustilbud om emnet på markedet. På ISOBROs faglige kursus om telemarketing kommer du hele vejen rundt om det effektive redskab, og du møder tre eksperter, der har prøvet det meste inden for faget. Du vil blive præsenteret for nyeste data om telemarketing i dansk kontekst og får med gode eksempler en forståelse for, hvordan telemarketing kan anvendes til både at hverve nye medlemmer, fastholde dem og selv at blive klogere på, hvordan din fundraising virker.

På kurset møder du også to organisationer, der deler ud af deres bedste råd til hhv. at bruge en ekstern leverandør og selv at drive et callcenter in house.

Vi kigger på, hvad de rigtige KPI’er kan være, forskellen på hårde og bløde KPI’er og dykker ned i, hvordan du udvikler og optimerer dine leads.

Kurset er struktureret sådan, at du først får viden om, hvor telemarketing passer ind i dit mediemix som fundraiser. Signe Angelo fra Dansk Flygtningehjælp tager de strategiske briller på og sætter scenen. Med fundamentet på plads tager vi først samarbejde med eksternt callcenter under lup, hvor Natashia Kamarainen fra Amnesty deler ud hendes erfaringer. Du hører om, hvad du skal forvente af dit bureau, og hvordan du selv er en god samarbejdspartner, der giver jer de bedste resultater. 

Vi sørger for, at der bliver rig mulighed for spørgsmål, samtale og indspark fra egne betragtninger.

Du lærer:

 • Om alle potentialer og muligheder med telemarketing i hvervning, fastholdelse og udvikling i organisationens samlede fundraising.
 • Hvordan du motiverer dine phonere til at tale engageret om jeres sag, hvordan du indvendingsbehandler og udvikler jeres telemarketing.
 • Hvordan du gennemskuer om det er en god business case
 • Om fordele og ulemper ved at have call center in house
 • Hvad andre organisationer gør og bliver inspireret til selv at prøve noget nyt

Fagligt kursus: Donorrejsen

Tidspunkt:         30. april 2024 kl. 9.00 – 12.30
Underviser:       Sisan Bové

Vi gennemgår på dette kursus, donorrejsen med udgangspunkt i jeres organisationer. Hvordan du kan optimere dine donorers oplevelser med din organisation, så I derigennem opnår en øget livstidsværdi fra dem. Undervisningen vil arbejde med formålet om at fastholde donorerne i længst mulig tid, og få dem til at give mest muligt undervejs. Dette opnår i bedst, ved at donorerne føler en øget loyalitet overfor din organisation og jeres arbejde.

Om underviseren:  Sisan Bové er ansat som kampagneansvarlig projektleder hos Kræftens Bekæmpelse. Hun har stor erfaring både teoretisk og praktisk inden for fundraising, kommunikation, marketing, ledelse og projektledelse, herunder også erfaring med events og frivillige aktiviteter. Underviser udover i Fundraising også i projektledelse ved Innovative Event Management uddannelsen under B-groupe.

Fagligt kursus: Fonde og legater

Tidspunkt:         30. april 2024 kl. 13.00 - 16.00 
Underviser:       Birgitte Boesen

Danske fonde og legater har potentiale til at få stor betydning for jeres organisation. Fondene bevilger i gennemsnit årligt over 19 milliarder kroner til almennyttige formål. Samtidig udvikler de nye måder at arbejde på, og det påvirker relationen mellem fond og ansøger. Dét udfordrer ansøgermiljøerne. Så hvad kræver det at komme igennem nåleøjet hos fondene? Hvad er logikken bag deres uddelinger? Hvorfor er det ikke nok at have et godt projekt og sende en ansøgning?

Du får:

 • Indsigt i det danske fondslandskabs udvikling
 • Viden om de logikker, der ligger til grund for fondenes uddelinger
 • Guide til at forstå fondes forskellige arbejdsmåder og hvordan det påvirker ansøgermiljøerne
 • Gennemgang af nyttige data om fonde
 • Gode råd til, hvordan du forbereder en god fondsansøgningsproces

Om underviseren: Birgitte Boesen er strategisk rådgiver har i mange år beskæftiget sig med de danske fonde og deres samarbejde med civilsamfundet. På uddannelse vil hendes fokus være på udviklingen i fondsverden, fondenes indsatsområder, deres uddelingsstrategier og brug af virkemidler samt ngo'ers potentiale for at opnå fondsstøtte.


Eksamensforberedelse på Teams

Tidspunkt:         14. maj 2024 kl. 09.00 – 12.00 
Underviser:       Stig Fog

Vi vil til det sidste modul samle op på hele forløbet, så vi er sikre på at alle har fået noget positivt ud af uddannelsen. Efterfølgende vil vi tage den store fundraising-quiz med spørgsmål fra undervisningen.

Til slut vil vi gennemgå eksamensformen til den kommende eksamen og I vil få udleveret eksamensopgaven og blive tilbudt mulighed for vejledning.

Eksamen og skriftlig opgave

Den skriftlige opgave skal afleveres senest d. 3. juni, kl. 23.59.

Du skal have afleveret et skriftligt oplæg til vejledningen senest en uge før afleveringsfristen. 
I den resterende del af ugen, har du mulighed for sparring, vejledning og tilretning af din opgave.

Den mundtlige eksamen afholdes d. 19 og 20. juni 2024.
Skriftlig opgave vægter 50%. Mundtlig opgave vægter 50%

Eksaminator:  Stig Fog

Vær sikker på en plads - meld dig til nu

Tilmelding

Send Anne Trost-Tryck en mail med dit navn og organisation samt hvilke tre faglige kurser du ønsker at deltage i på at@isobro.dk

Kontakt

Anne Trost-Tryck

Anne Trost-Tryck

Økonomi- og projektkoordinator 
31 20 95 68

Nogle af vores medlemmer

Se alle vores medlemmer
 • Dansk Folkehjælp
 • Areopagos
 • GirlTalk
 • Promissio
 • Brystkræftforeningen
 • Dansk Bibel-Institut
 • Frelsens hær
 • MSF logoNY
 • FrikirkeNet
 • SMIL Fonden
 • Dyreværnet - Værn for Værgeløse Dyr
 • LittleBigHelp
 • Dansk Skoleskak
 • Dansk Europamission
 • Intact Denmark
 • Børnenes Kontor, København
 • Evangelisk Frikirke Danmark
 • MM
 • Nyreforeningen
 • Menighedsfakultetet
 • Aktive kristnes Omsorgsarbejde (AKO Danmark)
 • Gigtforeningen
 • LøkkeFonden
 • WeShelter
 • Red Orangutangen (Orangotang fonden)
 • Spedalskhedsmissionen
 • DBU
 • Danish International Adoption
 • KFUM's Soldatermission i Danmark
 • TrygFondens Familiehus
 • AsmaAllergiDanmark
 • Kofoeds Skole
 • Gotvedinstituttet
 • Bevar Ukraine
 • hjernesagen
 • New Life Outreach (NLO)
 • World Animal Protection Danmark
 • Agape (Foreningen Agape)
 • ADHD
 • TUG - Tandsundhed Uden Grænser
 • Indre Mission
 • Red Barnet
 • FANT - Football for a New Tomorrow
 • Dansk Vegetarisk Forening
 • Cyklistforbundet
 • Hjernerystelsesforeningen
 • Luthersk Mission
 • Den Kristne Internationale Ambassade i Jerusalem
 • Hjerneskadeforeningen
 • CoolUnite Fonden
 • Scleroseforeningen
 • Childrens Mission
 • Danske Hospitalsklovne
 • DFS
 • PlanBørnefonden
 • Ungdommens Røde Kors
 • Soroptimist International Danmark
 • ImpactChurch
 • irc
 • RescueTeam
 • Broen Danmark
 • Bibelselskabet
 • Børneulykkesfonden
 • Vedvarende Energi
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • ZOO
 • TværkultureltCenter
 • Dansk Missionsråd
 • Autismeforeningen
 • Landsforeningen Bedre Psykiatri
 • Herlufsholm Skole og Gods
 • Det Kærlige Måltid
 • Københavnerkirken
 • Børn og Tro
 • Prostatakræftforeningen PROPA
 • Rådet For Grøn Omstilling
 • sos børnebyerne
 • Diabetesforeningen
 • Sømandsmissionen
 • caritas
 • Red Barnet Ungdom
 • Morgen Caféen (Fonden Morgencafé for hjemløse)
 • Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade
 • Alzheimerforeningen_logo
 • FødevareBanken
 • Danmarks Veteraner
 • Kirkens Korshær
 • Aids fondet
 • Human Practice Foundation
 • Hus forbi
 • Apostolsk Kirke
 • Det Danske Spejderkorps
 • Psoriasisforeningen
 • Dannerhuset
 • WWF Verdensnaturfonden
 • Viva Danmark
 • Hjælp Din Næste
 • Kvisten
 • Y's Men Region
 • børns vilkår
 • Café Exit
 • Brødremenighedens Danske Mission
 • Danmission
 • Børne cancer fonden
 • Hospice Forum Danmark
 • BHCF
 • Emmaus fonden
 • Amnesty International
 • Diakonissestiftelsen
 • Refugees welcome
 • ADRA Danmark
 • Verdens Børn
 • Parasport Danmark
 • IAS (International Aid Services Danmark)
 • Blå Kors
 • Familier med Kræftramte Børn
 • Aktion Børnehjælp
 • SIND
 • UNHCR
 • Sankt Lukas Stiftelsen
 • Den Danske Israelindsamling
 • Røde Kors
 • Ordet og Israel
 • Miljøbevægelsen NOAH
 • Metodistkirken i Danmark
 • Anima
 • Gadens Børn NY
 • The Why Foundation
 • Make a Wish - Ønskefonden
 • Dansk Kvindesamfund
 • Growing Trees Network Foundation
 • Foreningen Cancerramte Børn
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Danske Seniorer
 • Kattens Værn
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening
 • Plastic Change
 • Børnesagens Fællesråd
 • Dansk Balkan Mission
 • Menighedsplejen i Danmark
 • Care Danmark
 • Forældre og Sorg
 • Børns Voksenvenner
 • Hjerteforeningen
 • mercy ships
 • Land of Hope
 • For Lige Vilkår
 • Sex & Samfund
 • Mission Øst
 • Sølund Musikfestival
 • OvaCure
 • LyLe (Patientforeningen Lymfekræft og Leukæmi)
 • KLF, Kirke og Medier
 • Kræftens Bekæmpelse
 • FDF, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund
 • Evangelisk Luthersk Netværk
 • Thin Blue line Denmark
 • UNICEF Danmark
 • Julemærkefonden
 • Lungeforeningen
 • IMS
 • Lions
 • dyrenes beskytttelse medlem
 • BIbellæser-Ringen i Danmark
 • Det Nationale Sorgcenter
 • Terre Des Hommes
 • KFUK's Sociale Arbejde
 • Operation Mission
 • Forælder Fonden
 • Landsforeningen LEV
 • Depressionsforeningen
 • KIT - Kirkenes Integrationstjeneste
 • parkinsonsforeningen
 • Kristeligt Handicapforening
 • MOSAIK (Pinsekirkerne i Danmark)
 • Den Danske Naturfond
 • Open Doors Denmark
 • Øjenforeningen, Værn om synet
 • Kristeligt forbund for Studerende
 • folkekirkens nødhjælp
 • Den Katolske Kirke i Danmark
 • Dansk Vietnamesisk Forening
 • UFF Humana
 • Mission Afrika
 • Verdens Skove
 • Syvende Dags Adventistkirken
 • STH - Servicehunde til handicappede
 • Mejerifolk uden Grænser
 • Mission10forty
 • Organdonation - Ja tak!
 • Israelmissionen
 • Endometriose Foreningen
 • BørnSulter
 • Mission Uden Grænser
 • Kirkefondet
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • Pindsvinevennerne i Danmark
 • Dansk Armeniermission
 • Muskelsvindfonden
 • YWAM Logo
 • MAF
 • Missionsfonden
 • Ventilen Danmark
 • Foreningen Roskilde Festival
 • Silkeborg Oasekirke
 • Ronald McRonald McDonald
 • Dignity
 • DRC Dansk Flygtningehjælp
 • AgapeIndien
 • Retten Til Liv
 • Oxfam Danmark
 • Danish Muslim Aid
 • PsykiatriFonden
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • cystisk fibrose
 • AMIS
 • kfum kfuk
 • Mødrehjælpen
 • BørneBasketFonden
 • Epilepsiforeningen
 • Børnehjælpsdagen
 • Ulykkespatientforeningen
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Oase
 • Fugleværnsfonden
 • Baptistkirken
 • DFOI
 • Danske Sømands- og udlandskirker
 • LGBT
 • Ældre Sagen
 • Danske Kirkers Råd
 • KFUM's Sociale Arbejde
 • Ghana Venskab