Udvalg

ISOBRO har en række udvalg nedsat af bestyrelsen bestående af udvalgte medarbejdere fra ISOBROs medlemmer.

ISOBROs udvalg er nedsat af ISOBROs bestyrelse jf. vedtægternes §4 og er et sparringsorgan for  sekretariatet i sager indenfor udvalgets kommissorium. Udvalgene skal sikre kvalificerede input og øge bredden af medlemsinvolvering i forslag til bestyrelsen.

Medlemmerne af udvalget er udpeget af bestyrelsen personligt og skal repræsentere branchen generelt i udvalget. Pladsen i udvalget er dog tilknyttet ansættelse i medlemsorganisationen. Forslag til dagsorden punkter kan komme fra bestyrelsen, sekretariatet og udvalgets medlemmer.

Vores udvalg arbejder med forskellige fagområder og du kan læse mere om ISOBROs udvalg herunder.

Etik & Lovudvalget

ISOBROs Etik- og lovudvalg er nedsat af ISOBROs bestyrelse og er et sparringsorgan for ISOBROs sekretariat i sager omkring etisk og lovgivning. Udvalget skal sikre kvalificerede input og øge bredden af medlemsinvolvering i forslag til bestyrelsen. Etik- og lovudvalget dækker alle områder indenfor ISOBROs arbejde der ikke varetages i et andet udvalg.

Medlemmer

 • Kristina Boldt, UNICEF
 • Ken H. Andersen, Kræftens Bekæmpelse
 • Louise Malling, Lungeforeningen
 • Morten Jørgensen, Røde Kors
 • Tina Engberg, Dyrenes Beskyttelse
 • Peter Rasmussen, Amnesty International Danmark
Spillelovgivningsudvalget

ISOBROs Spillelovgivningsudvalg er nedsat af ISOBROs bestyrelse og er et sparringsorgan for ISOBROs sekretariat i sager omkring spil og lotterier. Udvalget skal sikre kvalificerede input og øge bredden af medlemsinvolvering i forslag til bestyrelsen.

Medlemmer

 • Charlotte Albrechtsen Christensen, Røde Kors
 • Sofie Hugo, Børnehjælpsdagen
 • Jannik Lindholm, Ældre Sagen
 • Nadja Stine Madsen, Diabetesforeningen
 • Thomas Knudsen, Hjerteforeningen
 • Søren Bruun, Kræftens Bekæmpelse
Bevillingsudvalget (lokalforeningspuljen)

ISOBROs Bevillingsudvalg er nedsat af ISOBROs bestyrelse og er et sparringsorgan for ISOBROs sekretariat i sager omkring lokalforeningspuljen. Udvalget skal sikre kvalificerede input og øge bredden af medlemsinvolvering i forslag til bestyrelsen.

Medlemmer

 • Anders A. Gundlach, Kræftens Bekæmpelse
 • Jacob Bøgesvang, Ældre Sagen
 • Kathrine Lester, Danske Seniorer
 • Mirka Mozer, Dansk Folkehjælp
 • Jannie Zillig, Danmission
 • Ruben Holmgreen Falk, KIT
Genbrugsudvalget

ISOBROs Genbrugsudvalg er nedsat af ISOBROs bestyrelse og er et sparringsorgan for ISOBROs sekretariat i sager omkring Genbrug. Udvalget skal sikre kvalificerede input og øge bredden af medlemsinvolvering i forslag til bestyrelsen.

Medlemmer

 • Anders Christensen, Blå Kors
 • Anne-Line Dufri, Mission Afrika
 • Dorthe Egede Hansen, Kirkens Korshær
 • Gert Pedersen, Frelsens Hær
 • Jannie Zillig, Danmission
 • Karina Skovhauge, Folkekirkens Nødhjælp
 • Tina Donnerborg, Røde Kors
 • Tune Friis, Kræftens Bekæmpelse

 

Nogle af vores medlemmer

Se alle vores medlemmer
 • Dansk Folkehjælp
 • Areopagos
 • GirlTalk
 • Promissio
 • Brystkræftforeningen
 • Dansk Bibel-Institut
 • Frelsens hær
 • MSF logoNY
 • FrikirkeNet
 • SMIL Fonden
 • Dyreværnet - Værn for Værgeløse Dyr
 • LittleBigHelp
 • Dansk Skoleskak
 • Dansk Europamission
 • Intact Denmark
 • Børnenes Kontor, København
 • Evangelisk Frikirke Danmark
 • MM
 • Nyreforeningen
 • Menighedsfakultetet
 • Aktive kristnes Omsorgsarbejde (AKO Danmark)
 • Gigtforeningen
 • LøkkeFonden
 • WeShelter
 • Red Orangutangen (Orangotang fonden)
 • Spedalskhedsmissionen
 • DBU
 • Danish International Adoption
 • KFUM's Soldatermission i Danmark
 • TrygFondens Familiehus
 • AsmaAllergiDanmark
 • Kofoeds Skole
 • Gotvedinstituttet
 • Bevar Ukraine
 • hjernesagen
 • New Life Outreach (NLO)
 • World Animal Protection Danmark
 • Agape (Foreningen Agape)
 • ADHD
 • TUG - Tandsundhed Uden Grænser
 • Indre Mission
 • Red Barnet
 • FANT - Football for a New Tomorrow
 • Dansk Vegetarisk Forening
 • Cyklistforbundet
 • Hjernerystelsesforeningen
 • Luthersk Mission
 • Den Kristne Internationale Ambassade i Jerusalem
 • Hjerneskadeforeningen
 • CoolUnite Fonden
 • Scleroseforeningen
 • Childrens Mission
 • Danske Hospitalsklovne
 • DFS
 • PlanBørnefonden
 • Ungdommens Røde Kors
 • Soroptimist International Danmark
 • ImpactChurch
 • irc
 • RescueTeam
 • Broen Danmark
 • Bibelselskabet
 • Børneulykkesfonden
 • Vedvarende Energi
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • ZOO
 • TværkultureltCenter
 • Dansk Missionsråd
 • Autismeforeningen
 • Landsforeningen Bedre Psykiatri
 • Herlufsholm Skole og Gods
 • Det Kærlige Måltid
 • Københavnerkirken
 • Børn og Tro
 • Prostatakræftforeningen PROPA
 • Rådet For Grøn Omstilling
 • sos børnebyerne
 • Diabetesforeningen
 • Sømandsmissionen
 • caritas
 • Red Barnet Ungdom
 • Morgen Caféen (Fonden Morgencafé for hjemløse)
 • Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade
 • Alzheimerforeningen_logo
 • FødevareBanken
 • Danmarks Veteraner
 • Kirkens Korshær
 • Aids fondet
 • Human Practice Foundation
 • Hus forbi
 • Apostolsk Kirke
 • Det Danske Spejderkorps
 • Psoriasisforeningen
 • Dannerhuset
 • WWF Verdensnaturfonden
 • Viva Danmark
 • Hjælp Din Næste
 • Kvisten
 • Y's Men Region
 • børns vilkår
 • Café Exit
 • Brødremenighedens Danske Mission
 • Danmission
 • Børne cancer fonden
 • Hospice Forum Danmark
 • BHCF
 • Emmaus fonden
 • Amnesty International
 • Diakonissestiftelsen
 • Refugees welcome
 • ADRA Danmark
 • Verdens Børn
 • Parasport Danmark
 • IAS (International Aid Services Danmark)
 • Blå Kors
 • Familier med Kræftramte Børn
 • Aktion Børnehjælp
 • SIND
 • UNHCR
 • Sankt Lukas Stiftelsen
 • Den Danske Israelindsamling
 • Røde Kors
 • Ordet og Israel
 • Miljøbevægelsen NOAH
 • Metodistkirken i Danmark
 • Anima
 • Gadens Børn NY
 • The Why Foundation
 • Make a Wish - Ønskefonden
 • Dansk Kvindesamfund
 • Growing Trees Network Foundation
 • Foreningen Cancerramte Børn
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Danske Seniorer
 • Kattens Værn
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening
 • Plastic Change
 • Børnesagens Fællesråd
 • Dansk Balkan Mission
 • Menighedsplejen i Danmark
 • Care Danmark
 • Forældre og Sorg
 • Børns Voksenvenner
 • Hjerteforeningen
 • mercy ships
 • Land of Hope
 • For Lige Vilkår
 • Sex & Samfund
 • Mission Øst
 • Sølund Musikfestival
 • OvaCure
 • LyLe (Patientforeningen Lymfekræft og Leukæmi)
 • KLF, Kirke og Medier
 • Kræftens Bekæmpelse
 • FDF, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund
 • Evangelisk Luthersk Netværk
 • Thin Blue line Denmark
 • UNICEF Danmark
 • Julemærkefonden
 • Lungeforeningen
 • IMS
 • Lions
 • dyrenes beskytttelse medlem
 • BIbellæser-Ringen i Danmark
 • Det Nationale Sorgcenter
 • Terre Des Hommes
 • KFUK's Sociale Arbejde
 • Operation Mission
 • Forælder Fonden
 • Landsforeningen LEV
 • Depressionsforeningen
 • KIT - Kirkenes Integrationstjeneste
 • parkinsonsforeningen
 • Kristeligt Handicapforening
 • MOSAIK (Pinsekirkerne i Danmark)
 • Den Danske Naturfond
 • Open Doors Denmark
 • Øjenforeningen, Værn om synet
 • Kristeligt forbund for Studerende
 • folkekirkens nødhjælp
 • Den Katolske Kirke i Danmark
 • Dansk Vietnamesisk Forening
 • UFF Humana
 • Mission Afrika
 • Verdens Skove
 • Syvende Dags Adventistkirken
 • STH - Servicehunde til handicappede
 • Mejerifolk uden Grænser
 • Mission10forty
 • Organdonation - Ja tak!
 • Israelmissionen
 • Endometriose Foreningen
 • BørnSulter
 • Mission Uden Grænser
 • Kirkefondet
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • Pindsvinevennerne i Danmark
 • Dansk Armeniermission
 • Muskelsvindfonden
 • YWAM Logo
 • MAF
 • Missionsfonden
 • Ventilen Danmark
 • Foreningen Roskilde Festival
 • Silkeborg Oasekirke
 • Ronald McRonald McDonald
 • Dignity
 • DRC Dansk Flygtningehjælp
 • AgapeIndien
 • Retten Til Liv
 • Oxfam Danmark
 • Danish Muslim Aid
 • PsykiatriFonden
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • cystisk fibrose
 • AMIS
 • kfum kfuk
 • Mødrehjælpen
 • BørneBasketFonden
 • Epilepsiforeningen
 • Børnehjælpsdagen
 • Ulykkespatientforeningen
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Oase
 • Fugleværnsfonden
 • Baptistkirken
 • DFOI
 • Danske Sømands- og udlandskirker
 • LGBT
 • Ældre Sagen
 • Danske Kirkers Råd
 • KFUM's Sociale Arbejde
 • Ghana Venskab