Repræsentantskabsmøde 2022

Man mærker foråret og det er ved at være tid til repræsentantskabsmøde!

Repræsentantskabsmøderne er en mulighed for at vores medlemmer kan få medbestemmelse på ISOBROs strategi og arbejdsgang. Vi håber derfor at se så mange medlemmer som muligt til repræsentantskabsmødet.

ISOBRO inviterer til repræsentantskabsmøde, tirsdag d. 3. maj fra kl. 10.00 - 15.00.

Mødet holdes hos ISOBRO, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg. Der vil være indskrivning og kaffe fra kl. 9.30.

Programmet

Tema diskussion

I år vil vi til repræsentantskabsmøde afholde en temadiskussion om ISOBROs mærkesager. 

Først vil vores samarbejdspartner Advice ved fhv. minister Gitte Lillelund Bech holde oplæg om politisk interessevaretagelse og vi vil give en status på ISOBROs mærkesager.

Herefter inviterer vi til en faciliteret gruppediskussion om nye idéer og prioritering af ISOBROs mærkesager.

Således er der mulighed for at medlemmerne har direkte indflydelse på, hvilke mærkesager ISOBRO skal prioritere samt mulighed for at få større viden om ISOBROs politisk interessevaretagelse.

ISOBROs mærkesager 
Til sidste års repræsentantskabsmøde, blev ISOBROs mærkesager drøftet. Mærkesagerne er fastlagt i samarbejde med Advice, med udgangspunkt i ISOBROs politiske og arbejdsmæssige fokus. 

 • Betalingsmarkedet, herunder Betalingsservice
 • Donor-begrebet indført i indsamlingsloven
 • Genbrug, f.eks. implementering af Klimaaftale fra juni 2020
 • Revision af lovgivning om ikke-erhvervsdrivende fonde
 • Foreninger ift. hvidvaskloven, herunder terrorfinansiering og banker
 • Almennyttige lotterier – modernisering af lovgivning, afskaffelse af fysiske lodder
 • 09.30  Registrering - Kaffe og te
 • 10.00  Repræsentantskabsmøde
 • 11.30  Tema diskussion ISOBROs mærkesager - del 1
 • 12.30  Frokost
 • 13.30  Tema diskussion ISOBROs mærkesager - del 2
 • 14.30  Kaffe og Networking

Dagsorden og bilag

Dokumenterne vil løbende blive tilgængelig som link til højre. 

Forslag til behandling

Jævnfør vedtægternes § 8 kan ethvert medlem af ISOBRO begære forslag optaget til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde. Forslag indgives skriftligt til bestyrelsen senest tre uger forud for Repræsentantskabsmødet, det vil side d. 12. april 2022 ledsaget af en kortfattet motivering og oplysning om, hvem der på medlemmets vegne fremlægger forslaget.

Stemmeret

Til repræsentantskabsmødet har ISOBROs medlemsorganisationer mulighed for at stemme med én stemme pr. organisation. I er naturligvis velkommende til at være flere deltagere fra samme organisation til mødet. 

Stemmeret med fuldmagt

Jf. ISOBROs vedtægter §7, stk. 4: Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der dog kun kan meddeles til et andet medlem af organisationen. Intet medlem kan i henhold til fuldmagt afgive stemme for flere end 2 andre medlemmer af ISOBRO.

Et associeret medlem har ikke har stemmeret.
Vi håber I vil deltage på repræsentantskabsmødet med taleret.

Nogle af vores medlemmer

Se alle vores medlemmer
 • Dansk Folkehjælp
 • Areopagos
 • GirlTalk
 • Promissio
 • Brystkræftforeningen
 • Dansk Bibel-Institut
 • Frelsens hær
 • MSF logoNY
 • FrikirkeNet
 • SMIL Fonden
 • Dyreværnet - Værn for Værgeløse Dyr
 • LittleBigHelp
 • Dansk Skoleskak
 • Dansk Europamission
 • Intact Denmark
 • Børnenes Kontor, København
 • Evangelisk Frikirke Danmark
 • MM
 • Nyreforeningen
 • Menighedsfakultetet
 • Aktive kristnes Omsorgsarbejde (AKO Danmark)
 • Gigtforeningen
 • LøkkeFonden
 • WeShelter
 • Red Orangutangen (Orangotang fonden)
 • Spedalskhedsmissionen
 • DBU
 • Danish International Adoption
 • KFUM's Soldatermission i Danmark
 • TrygFondens Familiehus
 • AsmaAllergiDanmark
 • Kofoeds Skole
 • Gotvedinstituttet
 • Bevar Ukraine
 • hjernesagen
 • New Life Outreach (NLO)
 • World Animal Protection Danmark
 • Agape (Foreningen Agape)
 • ADHD
 • TUG - Tandsundhed Uden Grænser
 • Indre Mission
 • Red Barnet
 • FANT - Football for a New Tomorrow
 • Dansk Vegetarisk Forening
 • Cyklistforbundet
 • Hjernerystelsesforeningen
 • Luthersk Mission
 • Den Kristne Internationale Ambassade i Jerusalem
 • Hjerneskadeforeningen
 • CoolUnite Fonden
 • Scleroseforeningen
 • Childrens Mission
 • Danske Hospitalsklovne
 • DFS
 • PlanBørnefonden
 • Ungdommens Røde Kors
 • Soroptimist International Danmark
 • ImpactChurch
 • irc
 • RescueTeam
 • Broen Danmark
 • Bibelselskabet
 • Børneulykkesfonden
 • Vedvarende Energi
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • ZOO
 • TværkultureltCenter
 • Dansk Missionsråd
 • Autismeforeningen
 • Landsforeningen Bedre Psykiatri
 • Herlufsholm Skole og Gods
 • Det Kærlige Måltid
 • Københavnerkirken
 • Børn og Tro
 • Prostatakræftforeningen PROPA
 • Rådet For Grøn Omstilling
 • sos børnebyerne
 • Diabetesforeningen
 • Sømandsmissionen
 • caritas
 • Red Barnet Ungdom
 • Morgen Caféen (Fonden Morgencafé for hjemløse)
 • Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade
 • Alzheimerforeningen_logo
 • FødevareBanken
 • Danmarks Veteraner
 • Kirkens Korshær
 • Aids fondet
 • Human Practice Foundation
 • Hus forbi
 • Apostolsk Kirke
 • Det Danske Spejderkorps
 • Psoriasisforeningen
 • Dannerhuset
 • WWF Verdensnaturfonden
 • Viva Danmark
 • Hjælp Din Næste
 • Kvisten
 • Y's Men Region
 • børns vilkår
 • Café Exit
 • Brødremenighedens Danske Mission
 • Danmission
 • Børne cancer fonden
 • Hospice Forum Danmark
 • BHCF
 • Emmaus fonden
 • Amnesty International
 • Diakonissestiftelsen
 • Refugees welcome
 • ADRA Danmark
 • Verdens Børn
 • Parasport Danmark
 • IAS (International Aid Services Danmark)
 • Blå Kors
 • Familier med Kræftramte Børn
 • Aktion Børnehjælp
 • SIND
 • UNHCR
 • Sankt Lukas Stiftelsen
 • Den Danske Israelindsamling
 • Røde Kors
 • Ordet og Israel
 • Miljøbevægelsen NOAH
 • Metodistkirken i Danmark
 • Anima
 • Gadens Børn NY
 • The Why Foundation
 • Make a Wish - Ønskefonden
 • Dansk Kvindesamfund
 • Growing Trees Network Foundation
 • Foreningen Cancerramte Børn
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Danske Seniorer
 • Kattens Værn
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening
 • Plastic Change
 • Børnesagens Fællesråd
 • Dansk Balkan Mission
 • Menighedsplejen i Danmark
 • Care Danmark
 • Forældre og Sorg
 • Børns Voksenvenner
 • Hjerteforeningen
 • mercy ships
 • Land of Hope
 • For Lige Vilkår
 • Sex & Samfund
 • Mission Øst
 • Sølund Musikfestival
 • OvaCure
 • LyLe (Patientforeningen Lymfekræft og Leukæmi)
 • KLF, Kirke og Medier
 • Kræftens Bekæmpelse
 • FDF, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund
 • Evangelisk Luthersk Netværk
 • Thin Blue line Denmark
 • UNICEF Danmark
 • Julemærkefonden
 • Lungeforeningen
 • IMS
 • Lions
 • dyrenes beskytttelse medlem
 • BIbellæser-Ringen i Danmark
 • Det Nationale Sorgcenter
 • Terre Des Hommes
 • KFUK's Sociale Arbejde
 • Operation Mission
 • Forælder Fonden
 • Landsforeningen LEV
 • Depressionsforeningen
 • KIT - Kirkenes Integrationstjeneste
 • parkinsonsforeningen
 • Kristeligt Handicapforening
 • MOSAIK (Pinsekirkerne i Danmark)
 • Den Danske Naturfond
 • Open Doors Denmark
 • Øjenforeningen, Værn om synet
 • Kristeligt forbund for Studerende
 • folkekirkens nødhjælp
 • Den Katolske Kirke i Danmark
 • Dansk Vietnamesisk Forening
 • UFF Humana
 • Mission Afrika
 • Verdens Skove
 • Syvende Dags Adventistkirken
 • STH - Servicehunde til handicappede
 • Mejerifolk uden Grænser
 • Mission10forty
 • Organdonation - Ja tak!
 • Israelmissionen
 • Endometriose Foreningen
 • BørnSulter
 • Mission Uden Grænser
 • Kirkefondet
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • Pindsvinevennerne i Danmark
 • Dansk Armeniermission
 • Muskelsvindfonden
 • YWAM Logo
 • MAF
 • Missionsfonden
 • Ventilen Danmark
 • Foreningen Roskilde Festival
 • Silkeborg Oasekirke
 • Ronald McRonald McDonald
 • Dignity
 • DRC Dansk Flygtningehjælp
 • AgapeIndien
 • Retten Til Liv
 • Oxfam Danmark
 • Danish Muslim Aid
 • PsykiatriFonden
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • cystisk fibrose
 • AMIS
 • kfum kfuk
 • Mødrehjælpen
 • BørneBasketFonden
 • Epilepsiforeningen
 • Børnehjælpsdagen
 • Ulykkespatientforeningen
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Oase
 • Fugleværnsfonden
 • Baptistkirken
 • DFOI
 • Danske Sømands- og udlandskirker
 • LGBT
 • Ældre Sagen
 • Danske Kirkers Råd
 • KFUM's Sociale Arbejde
 • Ghana Venskab