Høringssvar

ISOBRO overvåger løbende de politiske lovprocesser og indgiver høringssvar på de områder, der har betydning for indsamlingsorganisationernes arbejde.

Alle høringssvar kronologisk

Et af ISOBROs strategiske sigtelinjer er, at styrke gennemslagskraft og interessevaretagelse, der sikrer de bedste rammevilkår for vores medlemmer og hele indsamlingssektoren.

Samtlige høringssvar vil blive offentliggjort her på siden

2023

4. september 2023: Vedr. revision af affaldsrammedirektiv

20. august 2023: Vedr. lov om ændring af postloven (rammer for den fremtidige postbefordring)

2022

31. oktober 2022: Svar på høring over udkast bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder på kommunale genbrugspladser.

3. oktober 2022: Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om kommunernes pligt til at etablere genbrugsområder på kommunale genbrugspladser

30. august 2022: Høring over udkast til ændring af Vejledning om effektivt tilskudsforvaltning

18. august 2022: Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om indsamling mv. (Undtagelse af belønningsbaseret crowdfunding, ændring af Indsamlingsnævnets sammensætning, øgede kontrolmuligheder mv.)

2. januar 2022: Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om forsyningstilsynet, herunder bilag: Påvirkning af kommunal genbrug


2021

30. december 2021: Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet 

 

2. december 2021: Høring vedr. regler for godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almennyttige eller almenvelgørende foreninger m.v. efter ligningslovens § 8 A.

17. november 2021: ISOBRO’s Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om affaldsdatasystemet

30. september 2021: Høring vedr. bekendtgørelse om fordeling af midler til Landsdækkende almennyttige formål

8. februar 2021: ISOBRO’s bemærkninger til udkast til handlingsplan for cirkulær økonomi 

 


2020

24. februar 2020: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om indsamling m.v. og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Indsamlingsnævnet


2019

6. november 2019: Vedrørende L 27 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love

1. november 2019: Høring – Ændring af bekendtgørelse om momskompensations til velgørende foreninger m.v.

1. oktober 2019: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask)

26. september 2019: ISOBRO’s høringssvar om forbud mod gratis udlevering af bæreposer mm. Journal nr. 2019-5277

8. april 2019: Analyse af regnskabstal fra kommunale og affaldsejede genbrugsbutikker

8. april 2019: Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed og udkast til lovforslag om prissætning og klagemyndighed i forhold til kommunale og regionale erhvervsaktiviteter samt om kontrolbud.

21. marts 2019: Høring - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedr. konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedr. import og eksport af brugte køretøjer)

4. februar 2019: Høring over Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

 


2018

28. november 2018: Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse m.v. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund her i landet eller i et andet EU/EØS

6. november 2018: Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om Trossamfundsregistret

31. oktober 2018: Fornyet høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger

3. oktober 2018: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indsamling m.v. 

28. september 2018: ISOBROs kommentarer til rapport om støttestruktur og forenkling af tilskudsadministration

24. august 2018: Høring over udkast til forslag om lov om ændring af indsamlingsloven 

17. august 2018: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af fondsloven

13. april 2018: Høring over forslag til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer

11. april 2018: Høring over udkast til national strategi til bekæmpelse af hvidvask og Terrorfinansiering


 

2017

22. august 2017: Høring over udkast til forslag til databeskyttelseslove

15. december 2017: Høring over ændring af bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund

 

2016 

28. november 2016: Høring over ændring af bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv.

Ukendt dato: Høringssvar: Opdatering af cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes, budget, regnskab og revision samt cirkulære om indsamling i kirkerne

24. august 2016: Høring over forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

15. august 2016: Høring over forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven


 

2015 

17. november 2015: Høringssvar: Gennemførelse af skattelyaftale vedrørende registrering af reelle ejere

17. november 2015: Høring over udkast til forslag til ændring af lov om fonde og visse foreninger

5. november 2015: Høring over udkast til forslag til ændring af lov om fonde og visse foreninger

5. november 2015: Høringssvar: bekendtgørelse om fordeling af midler til velgørende foreninger m.v. i stedet for udlodning fra spillehaller

23. oktober 2015: Høringssvar: Forslag til lov om betalingskonti.

15. september 2015: Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed.

25. marts 2015: Høringssvar vedr. Strategi for affaldsforebyggelse 

5. marts 2015: Høringssvar, Bekendtgørelse om offentlige almennyttige lotterier

6. januar 2015: Høring vedrørende bekendtgørelse om momskompensation til velgørende foreninger mv. 


2014 

20. februar 2014: Høring over ny bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land. Høring over forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger

10. januar 2014: Høring over forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger


2013

9. december 2013: Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om momskompensation til velgørende foreninger mv. 

23. august 2013: Bekendtgørelse om fordeling af midler fra puljen til landsdækkende almennyttige formål. 

8. august 2013: Høring vedr. bekendtgørelsen om bladpuljen 

17. maj 2013: ISOBRO’s comments on the revision of the data protection framework 

 

2012 

14. september 2012: Høringssvar om Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiften)

21. juni 2012: ISOBRO’s høringssvar til udkast til EU forordning om beskyttelse af personlige data

20. juni 2012: Høringssvar betænkning om indsamlinger


2011

21. december 2011: Høring om den fremtidige mediestøtte

28. april 2011: EU’s Grønbog om on line spil – ISOBROs bemærkninger

13. april 2011: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om almennyttige lotterier

6. april 2011: Høring om den fremtidige mediestøtte

14. marts 2011: Høringssvar til kommissionens grønbog om momsystemets fremtid 


2010 

13. august 2010: Høringssvar vedrørende: − forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om visse forbrugeraftaler (e-penge) − forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love (ny tilsynsstruktur i EU, almennyttige organisationer, offentliggørelse af tilsynsreaktioner og indløsning af mønter mv.)

5. august 2010: Høringssvar vedrørende Forslag til lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt udkast til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

4. marts 2010: Høringssvar vedr. forslag til Lov m Danske Spil A/S

4. marts 2010: Høringssvar til forslag til Lov om spil (spilleloven) og Lov om afgifter af spil (spilleafgiftsloven). 

4. marts 2010: Høringssvar vedr. forslag til Lov om Spiludlodningsloven

 

 

 

 

Nogle af vores medlemmer

Se alle vores medlemmer
 • Dansk Folkehjælp
 • Areopagos
 • GirlTalk
 • Promissio
 • Brystkræftforeningen
 • Dansk Bibel-Institut
 • Frelsens hær
 • MSF logoNY
 • FrikirkeNet
 • SMIL Fonden
 • Dyreværnet - Værn for Værgeløse Dyr
 • LittleBigHelp
 • Dansk Skoleskak
 • Dansk Europamission
 • Intact Denmark
 • Børnenes Kontor, København
 • Evangelisk Frikirke Danmark
 • MM
 • Nyreforeningen
 • Menighedsfakultetet
 • Aktive kristnes Omsorgsarbejde (AKO Danmark)
 • Gigtforeningen
 • LøkkeFonden
 • WeShelter
 • Red Orangutangen (Orangotang fonden)
 • Spedalskhedsmissionen
 • DBU
 • Danish International Adoption
 • KFUM's Soldatermission i Danmark
 • TrygFondens Familiehus
 • AsmaAllergiDanmark
 • Kofoeds Skole
 • Gotvedinstituttet
 • Bevar Ukraine
 • hjernesagen
 • New Life Outreach (NLO)
 • World Animal Protection Danmark
 • Agape (Foreningen Agape)
 • ADHD
 • TUG - Tandsundhed Uden Grænser
 • Indre Mission
 • Red Barnet
 • FANT - Football for a New Tomorrow
 • Dansk Vegetarisk Forening
 • Cyklistforbundet
 • Hjernerystelsesforeningen
 • Luthersk Mission
 • Den Kristne Internationale Ambassade i Jerusalem
 • Hjerneskadeforeningen
 • CoolUnite Fonden
 • Scleroseforeningen
 • Childrens Mission
 • Danske Hospitalsklovne
 • DFS
 • PlanBørnefonden
 • Ungdommens Røde Kors
 • Soroptimist International Danmark
 • ImpactChurch
 • irc
 • RescueTeam
 • Broen Danmark
 • Bibelselskabet
 • Børneulykkesfonden
 • Vedvarende Energi
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • ZOO
 • TværkultureltCenter
 • Dansk Missionsråd
 • Autismeforeningen
 • Landsforeningen Bedre Psykiatri
 • Herlufsholm Skole og Gods
 • Det Kærlige Måltid
 • Københavnerkirken
 • Børn og Tro
 • Prostatakræftforeningen PROPA
 • Rådet For Grøn Omstilling
 • sos børnebyerne
 • Diabetesforeningen
 • Sømandsmissionen
 • caritas
 • Red Barnet Ungdom
 • Morgen Caféen (Fonden Morgencafé for hjemløse)
 • Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade
 • Alzheimerforeningen_logo
 • FødevareBanken
 • Danmarks Veteraner
 • Kirkens Korshær
 • Aids fondet
 • Human Practice Foundation
 • Hus forbi
 • Apostolsk Kirke
 • Det Danske Spejderkorps
 • Psoriasisforeningen
 • Dannerhuset
 • WWF Verdensnaturfonden
 • Viva Danmark
 • Hjælp Din Næste
 • Kvisten
 • Y's Men Region
 • børns vilkår
 • Café Exit
 • Brødremenighedens Danske Mission
 • Danmission
 • Børne cancer fonden
 • Hospice Forum Danmark
 • BHCF
 • Emmaus fonden
 • Amnesty International
 • Diakonissestiftelsen
 • Refugees welcome
 • ADRA Danmark
 • Verdens Børn
 • Parasport Danmark
 • IAS (International Aid Services Danmark)
 • Blå Kors
 • Familier med Kræftramte Børn
 • Aktion Børnehjælp
 • SIND
 • UNHCR
 • Sankt Lukas Stiftelsen
 • Den Danske Israelindsamling
 • Røde Kors
 • Ordet og Israel
 • Miljøbevægelsen NOAH
 • Metodistkirken i Danmark
 • Anima
 • Gadens Børn NY
 • The Why Foundation
 • Make a Wish - Ønskefonden
 • Dansk Kvindesamfund
 • Growing Trees Network Foundation
 • Foreningen Cancerramte Børn
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Danske Seniorer
 • Kattens Værn
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening
 • Plastic Change
 • Børnesagens Fællesråd
 • Dansk Balkan Mission
 • Menighedsplejen i Danmark
 • Care Danmark
 • Forældre og Sorg
 • Børns Voksenvenner
 • Hjerteforeningen
 • mercy ships
 • Land of Hope
 • For Lige Vilkår
 • Sex & Samfund
 • Mission Øst
 • Sølund Musikfestival
 • OvaCure
 • LyLe (Patientforeningen Lymfekræft og Leukæmi)
 • KLF, Kirke og Medier
 • Kræftens Bekæmpelse
 • FDF, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund
 • Evangelisk Luthersk Netværk
 • Thin Blue line Denmark
 • UNICEF Danmark
 • Julemærkefonden
 • Lungeforeningen
 • IMS
 • Lions
 • dyrenes beskytttelse medlem
 • BIbellæser-Ringen i Danmark
 • Det Nationale Sorgcenter
 • Terre Des Hommes
 • KFUK's Sociale Arbejde
 • Operation Mission
 • Forælder Fonden
 • Landsforeningen LEV
 • Depressionsforeningen
 • KIT - Kirkenes Integrationstjeneste
 • parkinsonsforeningen
 • Kristeligt Handicapforening
 • MOSAIK (Pinsekirkerne i Danmark)
 • Den Danske Naturfond
 • Open Doors Denmark
 • Øjenforeningen, Værn om synet
 • Kristeligt forbund for Studerende
 • folkekirkens nødhjælp
 • Den Katolske Kirke i Danmark
 • Dansk Vietnamesisk Forening
 • UFF Humana
 • Mission Afrika
 • Verdens Skove
 • Syvende Dags Adventistkirken
 • STH - Servicehunde til handicappede
 • Mejerifolk uden Grænser
 • Mission10forty
 • Organdonation - Ja tak!
 • Israelmissionen
 • Endometriose Foreningen
 • BørnSulter
 • Mission Uden Grænser
 • Kirkefondet
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • Pindsvinevennerne i Danmark
 • Dansk Armeniermission
 • Muskelsvindfonden
 • YWAM Logo
 • MAF
 • Missionsfonden
 • Ventilen Danmark
 • Foreningen Roskilde Festival
 • Silkeborg Oasekirke
 • Ronald McRonald McDonald
 • Dignity
 • DRC Dansk Flygtningehjælp
 • AgapeIndien
 • Retten Til Liv
 • Oxfam Danmark
 • Danish Muslim Aid
 • PsykiatriFonden
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • cystisk fibrose
 • AMIS
 • kfum kfuk
 • Mødrehjælpen
 • BørneBasketFonden
 • Epilepsiforeningen
 • Børnehjælpsdagen
 • Ulykkespatientforeningen
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Oase
 • Fugleværnsfonden
 • Baptistkirken
 • DFOI
 • Danske Sømands- og udlandskirker
 • LGBT
 • Ældre Sagen
 • Danske Kirkers Råd
 • KFUM's Sociale Arbejde
 • Ghana Venskab