Genbrug

Genbrug og frivilligt drevne butikker med genbrug har været en vigtig del af flere indsamlingsorganisationers grundlag siden den første butik åbnede i Danmark i 1972.

Genbrugsbutikker

ISOBROs medlemmer har tilsammen mere end 1.000 genbrugsbutikker med mere end 40.000 frivillige, der året rundet arbejder med genbrug til fordel for formålet, bæredygtighed og det sociale fællesskab.

Momsfritagelse

Det er en betingelse for momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, at;

 1. butikkerne kun sælger brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit.
 2. butikkerne kun beskæftiger ulønnet, frivillig arbejdskraft.
 3. overskuddet fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Momsloven

 • Momsloven 26/09/2019 - link

Aflevering af genbrugseffekt, der udløser en gavefradragskvittering

I forhold til udstedelse af kvitteringer for effekter, som giveren kan opnå fradrag for ifølge ligningslovens § 8A, bør organisationer, der vælger at tilbyde denne type fradrag, enten sikre, at den indberettede gave svarer til det beløb, der indkommer ved salg af den pågældende effekt. Hvis der eksempelvis indleveres en sofa, som kunden ønsker fradrag for, skal kvitteringen svare til det beløb, den sælges for. Det betyder, kvitteringen først kan udstedes, når effekten er solgt. Et alternativ til denne model er, at den genbrugsbutik, der modtager denne type effekter, registrerer en lagerværdi, som vi også har et eksempel på blandt medlemsorganisationerne.

Begge løsninger indebærer, at der i forbindelse med udstedelse af kvittering eksisterer en ”modpost”. Enten i form af et indgået pengebeløb eller i form af registrering af effekten som et aktiv.

For at giver kan opnå fradrag, gælder at organisationen skal indberette givers cpr-nr. og beløbet til SKAT. Så cpr-nr. skal enten registreres ved udstedelse af kvittering, eller ved samkøring af kvitteringer med organisationens øvrige databaser fx medlemsregister hvor cpr-nr. i forvejen er registreret.

Genbrugspladser

Der er mere og mere fokus på Genbrug hos kommunerne og deres Genbrugspladser. Dette rammesættes af Miljøbeskyttelsesloven.

 • Miljøbeskyttelsesloven 19/01/2022 - link
 • Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet - link

Dansk Affaldsforening gode samarbejder om genbrug

ISOBRO og Dansk Affaldsforening lancerer en model for de gode samarbejder om genbrug mellem kommuner og genbrugsorganisationer.

Plastikposer i genbrugsbutikker

Den nye lov om plastikposer (L 63) har som formål at nedbringe brugen af plastikposer af hensyn til pla-stikforureningen i naturen og for at fremme poser, der kan genbruges flere gange. Loven har konsekven-ser for momsfritagede butikker

Efter den 1. juli 2020 må momsfritaget butikker stadig gerne udlevere bæreposer med hank af flere for-skellige materialer gratis. Det skyldes, at der er indsat en undtagelsesbestemmelse som foreslået af ISO-BRO. Som hidtil må momsfritagede genbrugsbutikker ikke sælge noget som helst, der ikke er doneret. Der betyder, at momsfritagede butikker ikke må sælge poserne, hvis de har købt dem.

Man må på ingen måde knytte et ønske om donation til plastikposer. Da donationer aldrig må have en modydelse tilknyttet. Grundlaget for momsfritagelse er, at der ikke sælges indkøbte varer.

Kommunikation
Der ligger en kommunikationsopgave til kunderne, da kunderne i alle andre butikker vil opleve at de ikke kan få poser gratis, men netop skal betale for dem. Mens det hos de momsfritagede butikker er modsat.

Svaret er, at momsfritagede butikker ikke må sælge indkøbte varer, de må kun sælge donerede varer.

 • Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier - link

Redesign

Skatterådet bekræfter, at det ikke påvirker momsfritagelsen, hvis de frivillige ulønnede medarbejdere syr indleverede varer om til andre varer, når de indleverede varer ikke kan sælges i den foreliggende stand på grund af slidtage

 • Skatterådets bindende svar fra den 25. april 2017 - link

Frivilligt arbejde

Arbejdstilsynet omkring fritagelse fra kravet om APV. Fritagelsen betyder, at almennyttige foreninger ikke har pligt til at udarbejde en skriftlig APV for det frivillige arbejde, der har karakter af fritidsaktivitet.

 • Retningslinjer for Arbejdstilsynets vedr. frivilligt arbejde - link

Politisk aftale om affald og genbrug

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en klimaplan for en grøn affaldssektor. Det er en flot aftale med nogle ambitiøse mål. Samtidig har partierne bag aftalen, haft blik for de frivillige organisationers betydning. De frivillige organisationer er taknemmelige for at have fået en plads i aftalen, og vi ser frem til at yde et ekstra bidrag til den grønne omstilling ved at fremme genbrug af tøj og ting, som den ene borger ikke vil bruge mere, mens en anden vil være glad for at genbruge det. Det er i høj grad de frivillige organisationers indsamling og videresalg, der har bragt Danmark i front i Europa, hvad angår genbrug.

 

Nogle af vores medlemmer

Se alle vores medlemmer
 • Dansk Folkehjælp
 • Areopagos
 • GirlTalk
 • Promissio
 • Brystkræftforeningen
 • Dansk Bibel-Institut
 • Frelsens hær
 • MSF logoNY
 • FrikirkeNet
 • SMIL Fonden
 • Dyreværnet - Værn for Værgeløse Dyr
 • LittleBigHelp
 • Dansk Skoleskak
 • Dansk Europamission
 • Intact Denmark
 • Børnenes Kontor, København
 • Evangelisk Frikirke Danmark
 • MM
 • Nyreforeningen
 • Menighedsfakultetet
 • Aktive kristnes Omsorgsarbejde (AKO Danmark)
 • Gigtforeningen
 • LøkkeFonden
 • WeShelter
 • Red Orangutangen (Orangotang fonden)
 • Spedalskhedsmissionen
 • DBU
 • Danish International Adoption
 • KFUM's Soldatermission i Danmark
 • TrygFondens Familiehus
 • AsmaAllergiDanmark
 • Kofoeds Skole
 • Gotvedinstituttet
 • Bevar Ukraine
 • hjernesagen
 • New Life Outreach (NLO)
 • World Animal Protection Danmark
 • Agape (Foreningen Agape)
 • ADHD
 • TUG - Tandsundhed Uden Grænser
 • Indre Mission
 • Red Barnet
 • FANT - Football for a New Tomorrow
 • Dansk Vegetarisk Forening
 • Cyklistforbundet
 • Hjernerystelsesforeningen
 • Luthersk Mission
 • Den Kristne Internationale Ambassade i Jerusalem
 • Hjerneskadeforeningen
 • CoolUnite Fonden
 • Scleroseforeningen
 • Childrens Mission
 • Danske Hospitalsklovne
 • DFS
 • PlanBørnefonden
 • Ungdommens Røde Kors
 • Soroptimist International Danmark
 • ImpactChurch
 • irc
 • RescueTeam
 • Broen Danmark
 • Bibelselskabet
 • Børneulykkesfonden
 • Vedvarende Energi
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • ZOO
 • TværkultureltCenter
 • Dansk Missionsråd
 • Autismeforeningen
 • Landsforeningen Bedre Psykiatri
 • Herlufsholm Skole og Gods
 • Det Kærlige Måltid
 • Københavnerkirken
 • Børn og Tro
 • Prostatakræftforeningen PROPA
 • Rådet For Grøn Omstilling
 • sos børnebyerne
 • Diabetesforeningen
 • Sømandsmissionen
 • caritas
 • Red Barnet Ungdom
 • Morgen Caféen (Fonden Morgencafé for hjemløse)
 • Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade
 • Alzheimerforeningen_logo
 • FødevareBanken
 • Danmarks Veteraner
 • Kirkens Korshær
 • Aids fondet
 • Human Practice Foundation
 • Hus forbi
 • Apostolsk Kirke
 • Det Danske Spejderkorps
 • Psoriasisforeningen
 • Dannerhuset
 • WWF Verdensnaturfonden
 • Viva Danmark
 • Hjælp Din Næste
 • Kvisten
 • Y's Men Region
 • børns vilkår
 • Café Exit
 • Brødremenighedens Danske Mission
 • Danmission
 • Børne cancer fonden
 • Hospice Forum Danmark
 • BHCF
 • Emmaus fonden
 • Amnesty International
 • Diakonissestiftelsen
 • Refugees welcome
 • ADRA Danmark
 • Verdens Børn
 • Parasport Danmark
 • IAS (International Aid Services Danmark)
 • Blå Kors
 • Familier med Kræftramte Børn
 • Aktion Børnehjælp
 • SIND
 • UNHCR
 • Sankt Lukas Stiftelsen
 • Den Danske Israelindsamling
 • Røde Kors
 • Ordet og Israel
 • Miljøbevægelsen NOAH
 • Metodistkirken i Danmark
 • Anima
 • Gadens Børn NY
 • The Why Foundation
 • Make a Wish - Ønskefonden
 • Dansk Kvindesamfund
 • Growing Trees Network Foundation
 • Foreningen Cancerramte Børn
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Danske Seniorer
 • Kattens Værn
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening
 • Plastic Change
 • Børnesagens Fællesråd
 • Dansk Balkan Mission
 • Menighedsplejen i Danmark
 • Care Danmark
 • Forældre og Sorg
 • Børns Voksenvenner
 • Hjerteforeningen
 • mercy ships
 • Land of Hope
 • For Lige Vilkår
 • Sex & Samfund
 • Mission Øst
 • Sølund Musikfestival
 • OvaCure
 • LyLe (Patientforeningen Lymfekræft og Leukæmi)
 • KLF, Kirke og Medier
 • Kræftens Bekæmpelse
 • FDF, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund
 • Evangelisk Luthersk Netværk
 • Thin Blue line Denmark
 • UNICEF Danmark
 • Julemærkefonden
 • Lungeforeningen
 • IMS
 • Lions
 • dyrenes beskytttelse medlem
 • BIbellæser-Ringen i Danmark
 • Det Nationale Sorgcenter
 • Terre Des Hommes
 • KFUK's Sociale Arbejde
 • Operation Mission
 • Forælder Fonden
 • Landsforeningen LEV
 • Depressionsforeningen
 • KIT - Kirkenes Integrationstjeneste
 • parkinsonsforeningen
 • Kristeligt Handicapforening
 • MOSAIK (Pinsekirkerne i Danmark)
 • Den Danske Naturfond
 • Open Doors Denmark
 • Øjenforeningen, Værn om synet
 • Kristeligt forbund for Studerende
 • folkekirkens nødhjælp
 • Den Katolske Kirke i Danmark
 • Dansk Vietnamesisk Forening
 • UFF Humana
 • Mission Afrika
 • Verdens Skove
 • Syvende Dags Adventistkirken
 • STH - Servicehunde til handicappede
 • Mejerifolk uden Grænser
 • Mission10forty
 • Organdonation - Ja tak!
 • Israelmissionen
 • Endometriose Foreningen
 • BørnSulter
 • Mission Uden Grænser
 • Kirkefondet
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • Pindsvinevennerne i Danmark
 • Dansk Armeniermission
 • Muskelsvindfonden
 • YWAM Logo
 • MAF
 • Missionsfonden
 • Ventilen Danmark
 • Foreningen Roskilde Festival
 • Silkeborg Oasekirke
 • Ronald McRonald McDonald
 • Dignity
 • DRC Dansk Flygtningehjælp
 • AgapeIndien
 • Retten Til Liv
 • Oxfam Danmark
 • Danish Muslim Aid
 • PsykiatriFonden
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • cystisk fibrose
 • AMIS
 • kfum kfuk
 • Mødrehjælpen
 • BørneBasketFonden
 • Epilepsiforeningen
 • Børnehjælpsdagen
 • Ulykkespatientforeningen
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Oase
 • Fugleværnsfonden
 • Baptistkirken
 • DFOI
 • Danske Sømands- og udlandskirker
 • LGBT
 • Ældre Sagen
 • Danske Kirkers Råd
 • KFUM's Sociale Arbejde
 • Ghana Venskab