Bliv leverandør

Leverandører har kerneviden inden for sektorens forskellige områder og er med til at opbygge en professionel branche.

ISOBROs leverandørnetværk

ISOBROs leverandørnetværk omfatter en række virksomheder, der samarbejder med flere af ISOBROs medlemmer. ISOBRO kan ikke påtage sig at certificere en leverandør, men ISOBRO tilbyder ikke deltagelse i netværket, medmindre vi har mulighed for at trække reference fra flere af vores medlemmer.

Leverandør-netværket er tænkt som en hjælp til ISOBROs medlemmer til at udvælge samarbejdspartnere, der har et kendskab til branchen og fungerer som en platform for vidensdeling.

Krav til leverandører

For at blive leverandører skal man 1) have en anbefaling fra to ISOBRO medlemmer, 2) underskrive ISOBROs etiske retningslinjer gældende for alle kunder jf. bilag A og 3) godkendes af ISOBRO.

Figur 1: Model for ISOBROs leverandørnetværk

Leverandør netværk

Grundmedlemskab

Medlemskab af ISOBROs leverandørnetværk koster 15.000 kr. om året og gælder fra 1. maj til 30. april. Medlemskabet er en indgang til netværket og indeholder ovenstående medlemsfordele.

ISOBROs nyhedsbrev har 1.400 til 1.800 modtagere hos vores 232 medlemmer alt efter segmentering og en åbningsrate på 50 til 60 procent. Alle medlemmer af leverandørnetværk bliver vist i nyhedsbrevet på skift flere gange om året. Dertil kommer en mulighed for redaktionelt indhold.

Medlemsmøder

ISOBRO har ca. en gang om måneden medlemsmøde for ISOBROs medlemmer. Medlemsmøder er gratis for medlemmerne og antal varierer alt efter tematik mv.

Som del af leverandørnetværket har man mulighed for at afholde sit eget medlemsmøde, hvor ISOBRO indkalder, er med vært og står for markedsføring.

Prisen er eksklusiv eventuelle omkostninger til forplejning og vil være den samme ved et online møde.  

Fundraisingkonferencen

ISOBRO konference om fundraising afholdes den første tirsdag i september og har de seneste gange haft mellem 350 og 400 deltager inkl. gratister.

Medlemmer af leverandørnetværket har man mulighed for at være sponsor for konferencen.  Som sponsor får er man en del af den visuel identitet og markedsføringen. Man har muligheden for at have en stand i pauseområdet og at udlevere materialer der eller på stolene i plenum. Sponsoratet giver også to billetter til konferencen.

Der er mulighed for at forhandle større pakker, samt forhandle pris ved køb af flere billetter.

Rabataftaler

Rabataftaler for ISOBROs medlemmer ligger på hjemmesiden med en beskrivelse af fordelene på maks. 2.000 tegn + logo. Dette vil også blive udsendt løbende i nyhedsbrev. Medlemmer af leverandørnetværket behøver ikke leve optil det almindelige krav om volumen i fordele - min. 25% eller vigtigt for medlemmer.

Etiske retningslinjer

Et af ISOBROs strategiske sigtelinjer er at bidrage til en sund og etisk udvikling af branchen og medlemsorganisationerne for at fastholde tilliden til indsamlingssektoren.

Som medlem af leverandørnetværket skal man overholde alle ISOBROs etiske retningslinjer for alle sine kunder der arbejder med indsamling.

Udover anneks for virksomheder, der arbejder på vegne af eller samarbejder med medlemmer af ISOBRO i bilag A, så kan de etiske retningslinjer finde på ISOBROs hjemmeside her - www.isobro.dk/etik

Bilag

Kontakt

Anne Trost-Tryck

Anne Trost-Tryck

Økonomi- og projektkoordinator 
31 20 95 68

Nogle af vores medlemmer

Se alle vores medlemmer
 • Dansk Folkehjælp
 • Areopagos
 • GirlTalk
 • Promissio
 • Brystkræftforeningen
 • Dansk Bibel-Institut
 • Frelsens hær
 • MSF logoNY
 • FrikirkeNet
 • SMIL Fonden
 • Dyreværnet - Værn for Værgeløse Dyr
 • LittleBigHelp
 • Dansk Skoleskak
 • Dansk Europamission
 • Intact Denmark
 • Børnenes Kontor, København
 • Evangelisk Frikirke Danmark
 • MM
 • Nyreforeningen
 • Menighedsfakultetet
 • Aktive kristnes Omsorgsarbejde (AKO Danmark)
 • Gigtforeningen
 • LøkkeFonden
 • WeShelter
 • Red Orangutangen (Orangotang fonden)
 • Spedalskhedsmissionen
 • DBU
 • Danish International Adoption
 • KFUM's Soldatermission i Danmark
 • TrygFondens Familiehus
 • AsmaAllergiDanmark
 • Kofoeds Skole
 • Gotvedinstituttet
 • Bevar Ukraine
 • hjernesagen
 • New Life Outreach (NLO)
 • World Animal Protection Danmark
 • Agape (Foreningen Agape)
 • ADHD
 • TUG - Tandsundhed Uden Grænser
 • Indre Mission
 • Red Barnet
 • FANT - Football for a New Tomorrow
 • Dansk Vegetarisk Forening
 • Cyklistforbundet
 • Hjernerystelsesforeningen
 • Luthersk Mission
 • Den Kristne Internationale Ambassade i Jerusalem
 • Hjerneskadeforeningen
 • CoolUnite Fonden
 • Scleroseforeningen
 • Childrens Mission
 • Danske Hospitalsklovne
 • DFS
 • PlanBørnefonden
 • Ungdommens Røde Kors
 • Soroptimist International Danmark
 • ImpactChurch
 • irc
 • RescueTeam
 • Broen Danmark
 • Bibelselskabet
 • Børneulykkesfonden
 • Vedvarende Energi
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • ZOO
 • TværkultureltCenter
 • Dansk Missionsråd
 • Autismeforeningen
 • Landsforeningen Bedre Psykiatri
 • Herlufsholm Skole og Gods
 • Det Kærlige Måltid
 • Københavnerkirken
 • Børn og Tro
 • Prostatakræftforeningen PROPA
 • Rådet For Grøn Omstilling
 • sos børnebyerne
 • Diabetesforeningen
 • Sømandsmissionen
 • caritas
 • Red Barnet Ungdom
 • Morgen Caféen (Fonden Morgencafé for hjemløse)
 • Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade
 • Alzheimerforeningen_logo
 • FødevareBanken
 • Danmarks Veteraner
 • Kirkens Korshær
 • Aids fondet
 • Human Practice Foundation
 • Hus forbi
 • Apostolsk Kirke
 • Det Danske Spejderkorps
 • Psoriasisforeningen
 • Dannerhuset
 • WWF Verdensnaturfonden
 • Viva Danmark
 • Hjælp Din Næste
 • Kvisten
 • Y's Men Region
 • børns vilkår
 • Café Exit
 • Brødremenighedens Danske Mission
 • Danmission
 • Børne cancer fonden
 • Hospice Forum Danmark
 • BHCF
 • Emmaus fonden
 • Amnesty International
 • Diakonissestiftelsen
 • Refugees welcome
 • ADRA Danmark
 • Verdens Børn
 • Parasport Danmark
 • IAS (International Aid Services Danmark)
 • Blå Kors
 • Familier med Kræftramte Børn
 • Aktion Børnehjælp
 • SIND
 • UNHCR
 • Sankt Lukas Stiftelsen
 • Den Danske Israelindsamling
 • Røde Kors
 • Ordet og Israel
 • Miljøbevægelsen NOAH
 • Metodistkirken i Danmark
 • Anima
 • Gadens Børn NY
 • The Why Foundation
 • Make a Wish - Ønskefonden
 • Dansk Kvindesamfund
 • Growing Trees Network Foundation
 • Foreningen Cancerramte Børn
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Danske Seniorer
 • Kattens Værn
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening
 • Plastic Change
 • Børnesagens Fællesråd
 • Dansk Balkan Mission
 • Menighedsplejen i Danmark
 • Care Danmark
 • Forældre og Sorg
 • Børns Voksenvenner
 • Hjerteforeningen
 • mercy ships
 • Land of Hope
 • For Lige Vilkår
 • Sex & Samfund
 • Mission Øst
 • Sølund Musikfestival
 • OvaCure
 • LyLe (Patientforeningen Lymfekræft og Leukæmi)
 • KLF, Kirke og Medier
 • Kræftens Bekæmpelse
 • FDF, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund
 • Evangelisk Luthersk Netværk
 • Thin Blue line Denmark
 • UNICEF Danmark
 • Julemærkefonden
 • Lungeforeningen
 • IMS
 • Lions
 • dyrenes beskytttelse medlem
 • BIbellæser-Ringen i Danmark
 • Det Nationale Sorgcenter
 • Terre Des Hommes
 • KFUK's Sociale Arbejde
 • Operation Mission
 • Forælder Fonden
 • Landsforeningen LEV
 • Depressionsforeningen
 • KIT - Kirkenes Integrationstjeneste
 • parkinsonsforeningen
 • Kristeligt Handicapforening
 • MOSAIK (Pinsekirkerne i Danmark)
 • Den Danske Naturfond
 • Open Doors Denmark
 • Øjenforeningen, Værn om synet
 • Kristeligt forbund for Studerende
 • folkekirkens nødhjælp
 • Den Katolske Kirke i Danmark
 • Dansk Vietnamesisk Forening
 • UFF Humana
 • Mission Afrika
 • Verdens Skove
 • Syvende Dags Adventistkirken
 • STH - Servicehunde til handicappede
 • Mejerifolk uden Grænser
 • Mission10forty
 • Organdonation - Ja tak!
 • Israelmissionen
 • Endometriose Foreningen
 • BørnSulter
 • Mission Uden Grænser
 • Kirkefondet
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • Pindsvinevennerne i Danmark
 • Dansk Armeniermission
 • Muskelsvindfonden
 • YWAM Logo
 • MAF
 • Missionsfonden
 • Ventilen Danmark
 • Foreningen Roskilde Festival
 • Silkeborg Oasekirke
 • Ronald McRonald McDonald
 • Dignity
 • DRC Dansk Flygtningehjælp
 • AgapeIndien
 • Retten Til Liv
 • Oxfam Danmark
 • Danish Muslim Aid
 • PsykiatriFonden
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • cystisk fibrose
 • AMIS
 • kfum kfuk
 • Mødrehjælpen
 • BørneBasketFonden
 • Epilepsiforeningen
 • Børnehjælpsdagen
 • Ulykkespatientforeningen
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Oase
 • Fugleværnsfonden
 • Baptistkirken
 • DFOI
 • Danske Sømands- og udlandskirker
 • LGBT
 • Ældre Sagen
 • Danske Kirkers Råd
 • KFUM's Sociale Arbejde
 • Ghana Venskab