Medlemsfordele

Som medlem af ISOBRO får jeres organisation en lang række fordele. Vigtigst af alt har vi sammen mulighed for at påvirke branchen og dens rammevilkår.

ISOBRO

Vi arbejder for, at styrke medlemmerne og fremme deres fælles interesser under hensyntagen til det enkelte medlems selvstændighed og handlefrihed og virke for en sund, etisk og samfundsansvarlig udvikling af indsamlingssektoren i Danmark, således at medlemmerne på bedste mulig måde kan løse deres opgaver.

Som medlem af ISOBRO får I en lang række fordele. Vigtigst af alt får I mulighed for at påvirke branchen.

Politisk indflydelse

I får en unik mulighed for at påvirke branchen og det politiske arbejde og de strategiske prioriteringer i ISOBRO. Dermed giver medlemskab en direkte indflydelse på jeres rammebetingelser. Alle medlems-organisationer kan løbende bidrage med input og synspunkter, og derudover vil det være muligt at stille op som medlem af ISOBROs bestyrelse og udvalg eller melde sig til arbejdet i en arbejdsgruppe om et mere specifikt emne.

Etik, branding og synlighed

Vi er ikke kun en brancheforening - vi er også et brand. Bliver I medlem af ISOBRO får I en merværdi til jeres organisation, fordi I får et stærkt brand i ryggen. Det er derfor en klar markedsføringsmæssig fordel for dig at være medlem.

Særligt vigtigt er troværdighed, etik og indsamling. Derfor har ISOBRO fokus på etiske standarter som f.eks. indsamlingsetiske retningslinjer og eksempelregnskab. Vi har ikke kun standarter, men følger også op igennem indsamlingsetisk kontrol, ISOBROs Branchenævn og repræsenterer branchen i Indsamlingsnævnet

Derudover arbejder vi hele tiden på at øge branchens synlighed gennem tilstedeværelse i pressen, samarbejde med politikere, myndigheder og interessenter, ved arrangementer og ved at stille viden og information til rådighed for interessenter.

Nyhedsbrev, arrangementer & netværk

Vi informerer løbende medlemmer om ny lovgivning, nye regler og brancherelevante standarder. Dette bl.a. gennem medlemsmøder og i mange tilfælde er medlemmerne med i processen gennem udvalg eller arbejdsgrupper.

ISOBROs nyhedsbrev udsendes som mail og giver i en let overskuelig form et overblik over vægtige indsatsområder, relevante nyheder, tilbud og udvalgte lovtiltag. Herudover bringes et udpluk af interessante kursus- og konferenceaktiviteter mv.

Har du lyst til faglig sparring, er deltagelse i et af vores netværk en god mulighed. Vi udbyder en række netværk indenfor forskellige fagområder til en lav pris. De er drevet af fagligt dygtige facilitatorer og her er der rig mulighed for at skabe relationer til medlemmer fra andre organisationer, udveksle erfaringer og blive fagligt udviklet. 

Netværk

​​​​​​​ISOBRO udbyder en række stærke netværk for vores medlemmer, med fokus på forskellige relevante temaer og roller i organisationerne.

repmøde

ISOBRO tilbyder en række spændende arrangementer for vores medlemmer.

​​​​​​​Værktøjer, publikationer og rådgivning

Medlemmerne kan altid ringe eller skrive til ISOBROs sekretariat og få hjælp til at forstå en lov eller standard, håndtere en indsamlingsfaglig udfordring og lignende. ISOBRO tager desuden konkrete sager fra medlemmerne op og yder bistand og rådgivning i de tilfælde, sagerne er af generel eller principiel betydning for medlemmerne.

ISOBRO udvikler løbende praktiske værktøjer der kan lette medlemmernes arbejde og højne niveauet i branchen f.eks. eksempelregnskab og paradigmer i forhold til GPDR mv.

ISOBRO udarbejder markedsundersøgelser indenfor forskellige områder f.eks. den tilbagevendende indsamlingsundersøgelse.

Viden, uddannelser og kurser

ISOBRO udbyder jævnligt arrangementer, hvor medlemmerne kan blive klogere på aktuelle emner og opdateret på udviklinger i branchen.

Vi vil gerne være med til at øge professionaliseringen i vores branche og tilbyder kurser indenfor bl.a. fundraising, Indsamlingslovgivning og GDPR. ISOBRO udbyder også en Fundraisinguddannelse der løber over 3 måned, med afsluttende skriftlig og mundtlig eksamen.

ISOBRO tilbyder til stærkt netværk af leverandør og året store begivenhed er en Fundraisingkonference, med deltagelse af spændende oplægsholdere fra både ind- og udland.

Brug af ISOBROs logo

ISOBRO

Et medlemskab af ISOBRO betyder, at organisationen lever op til ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer, bl.a. om åbenhed og gennemsigtighed. ISOBROs medlemmer kan derfor frit benytte ISOBROs logo.

Øvrige medlemsfordele:

ISOBROs medlemmer har også eksklusiv adgang til:

Som medlem af ISOBRO er der også en lang række rabataftaler indenfor; advokat, betalingsløsninger, cookies, dataopbevaring, forsikring, infomedia, kontorartikler, kopi og print, ledelsesudvikling, markedsdata, mødelokaler, rejser, revision, telefoni, SKI’s aftaler mv.


 

 • Her finder du alle vores fantastiske rabataftaler for ISOBROs medlemsorganisationer. Du kan læse mere om de enkelt aftaler ved at klikke på dem herunder.

 • Facebook fundraiser

  Det er et krav fra at være medlem af ISOBRO for at bruge Facebook fundraiser i Danmark.

 • Lokalforeningspuljen

  ISOBRO støtter de frivillige i de lokale foreninger

Nogle af vores medlemmer

Se alle vores medlemmer
 • Dansk Folkehjælp
 • Areopagos
 • GirlTalk
 • Promissio
 • Brystkræftforeningen
 • Dansk Bibel-Institut
 • Frelsens hær
 • MSF logoNY
 • FrikirkeNet
 • SMIL Fonden
 • Dyreværnet - Værn for Værgeløse Dyr
 • LittleBigHelp
 • Dansk Skoleskak
 • Dansk Europamission
 • Intact Denmark
 • Børnenes Kontor, København
 • Evangelisk Frikirke Danmark
 • MM
 • Nyreforeningen
 • Menighedsfakultetet
 • Aktive kristnes Omsorgsarbejde (AKO Danmark)
 • Gigtforeningen
 • LøkkeFonden
 • WeShelter
 • Red Orangutangen (Orangotang fonden)
 • Spedalskhedsmissionen
 • DBU
 • Danish International Adoption
 • KFUM's Soldatermission i Danmark
 • TrygFondens Familiehus
 • AsmaAllergiDanmark
 • Kofoeds Skole
 • Gotvedinstituttet
 • Bevar Ukraine
 • hjernesagen
 • New Life Outreach (NLO)
 • World Animal Protection Danmark
 • Agape (Foreningen Agape)
 • ADHD
 • TUG - Tandsundhed Uden Grænser
 • Indre Mission
 • Red Barnet
 • FANT - Football for a New Tomorrow
 • Dansk Vegetarisk Forening
 • Cyklistforbundet
 • Hjernerystelsesforeningen
 • Luthersk Mission
 • Den Kristne Internationale Ambassade i Jerusalem
 • Hjerneskadeforeningen
 • CoolUnite Fonden
 • Scleroseforeningen
 • Childrens Mission
 • Danske Hospitalsklovne
 • DFS
 • PlanBørnefonden
 • Ungdommens Røde Kors
 • Soroptimist International Danmark
 • ImpactChurch
 • irc
 • RescueTeam
 • Broen Danmark
 • Bibelselskabet
 • Børneulykkesfonden
 • Vedvarende Energi
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • ZOO
 • TværkultureltCenter
 • Dansk Missionsråd
 • Autismeforeningen
 • Landsforeningen Bedre Psykiatri
 • Herlufsholm Skole og Gods
 • Det Kærlige Måltid
 • Københavnerkirken
 • Børn og Tro
 • Prostatakræftforeningen PROPA
 • Rådet For Grøn Omstilling
 • sos børnebyerne
 • Diabetesforeningen
 • Sømandsmissionen
 • caritas
 • Red Barnet Ungdom
 • Morgen Caféen (Fonden Morgencafé for hjemløse)
 • Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade
 • Alzheimerforeningen_logo
 • FødevareBanken
 • Danmarks Veteraner
 • Kirkens Korshær
 • Aids fondet
 • Human Practice Foundation
 • Hus forbi
 • Apostolsk Kirke
 • Det Danske Spejderkorps
 • Psoriasisforeningen
 • Dannerhuset
 • WWF Verdensnaturfonden
 • Viva Danmark
 • Hjælp Din Næste
 • Kvisten
 • Y's Men Region
 • børns vilkår
 • Café Exit
 • Brødremenighedens Danske Mission
 • Danmission
 • Børne cancer fonden
 • Hospice Forum Danmark
 • BHCF
 • Emmaus fonden
 • Amnesty International
 • Diakonissestiftelsen
 • Refugees welcome
 • ADRA Danmark
 • Verdens Børn
 • Parasport Danmark
 • IAS (International Aid Services Danmark)
 • Blå Kors
 • Familier med Kræftramte Børn
 • Aktion Børnehjælp
 • SIND
 • UNHCR
 • Sankt Lukas Stiftelsen
 • Den Danske Israelindsamling
 • Røde Kors
 • Ordet og Israel
 • Miljøbevægelsen NOAH
 • Metodistkirken i Danmark
 • Anima
 • Gadens Børn NY
 • The Why Foundation
 • Make a Wish - Ønskefonden
 • Dansk Kvindesamfund
 • Growing Trees Network Foundation
 • Foreningen Cancerramte Børn
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Danske Seniorer
 • Kattens Værn
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening
 • Plastic Change
 • Børnesagens Fællesråd
 • Dansk Balkan Mission
 • Menighedsplejen i Danmark
 • Care Danmark
 • Forældre og Sorg
 • Børns Voksenvenner
 • Hjerteforeningen
 • mercy ships
 • Land of Hope
 • For Lige Vilkår
 • Sex & Samfund
 • Mission Øst
 • Sølund Musikfestival
 • OvaCure
 • LyLe (Patientforeningen Lymfekræft og Leukæmi)
 • KLF, Kirke og Medier
 • Kræftens Bekæmpelse
 • FDF, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund
 • Evangelisk Luthersk Netværk
 • Thin Blue line Denmark
 • UNICEF Danmark
 • Julemærkefonden
 • Lungeforeningen
 • IMS
 • Lions
 • dyrenes beskytttelse medlem
 • BIbellæser-Ringen i Danmark
 • Det Nationale Sorgcenter
 • Terre Des Hommes
 • KFUK's Sociale Arbejde
 • Operation Mission
 • Forælder Fonden
 • Landsforeningen LEV
 • Depressionsforeningen
 • KIT - Kirkenes Integrationstjeneste
 • parkinsonsforeningen
 • Kristeligt Handicapforening
 • MOSAIK (Pinsekirkerne i Danmark)
 • Den Danske Naturfond
 • Open Doors Denmark
 • Øjenforeningen, Værn om synet
 • Kristeligt forbund for Studerende
 • folkekirkens nødhjælp
 • Den Katolske Kirke i Danmark
 • Dansk Vietnamesisk Forening
 • UFF Humana
 • Mission Afrika
 • Verdens Skove
 • Syvende Dags Adventistkirken
 • STH - Servicehunde til handicappede
 • Mejerifolk uden Grænser
 • Mission10forty
 • Organdonation - Ja tak!
 • Israelmissionen
 • Endometriose Foreningen
 • BørnSulter
 • Mission Uden Grænser
 • Kirkefondet
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • Pindsvinevennerne i Danmark
 • Dansk Armeniermission
 • Muskelsvindfonden
 • YWAM Logo
 • MAF
 • Missionsfonden
 • Ventilen Danmark
 • Foreningen Roskilde Festival
 • Silkeborg Oasekirke
 • Ronald McRonald McDonald
 • Dignity
 • DRC Dansk Flygtningehjælp
 • AgapeIndien
 • Retten Til Liv
 • Oxfam Danmark
 • Danish Muslim Aid
 • PsykiatriFonden
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • cystisk fibrose
 • AMIS
 • kfum kfuk
 • Mødrehjælpen
 • BørneBasketFonden
 • Epilepsiforeningen
 • Børnehjælpsdagen
 • Ulykkespatientforeningen
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Oase
 • Fugleværnsfonden
 • Baptistkirken
 • DFOI
 • Danske Sømands- og udlandskirker
 • LGBT
 • Ældre Sagen
 • Danske Kirkers Råd
 • KFUM's Sociale Arbejde
 • Ghana Venskab